Jednostki administracji pomocniczej

Administracja pomocnicza Gminy Domaniewice

 

 

Podstawa prawna  art. 5, art. 35 – 37b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)

 

Sołtysi Gminy Domaniewice 2014-2018

1.    Andrzejczak Teresa           -     Sapy                           

2.    Białek Grzegorz                 -    Stroniewice         

3.    Bryszewska Elżbieta         -     Krępa

4.    Charążka Zbigniew            -    Lisiewice Duże        

5.    Charusta Ewa                    -    Strzebieszew                                

6.    Foks Grzegorz                   -     Reczyce             

7.    Fraszczyk Włodzimierz     -   Skaratki                          

8.    Majewska - Krukowska Małgorzata      -   Skaratki pod Las    

9.    Pawlata Rafał                     -    Lisiewice Małe                              

10.Redzisz Ewa                        -    Rogóźno                          

11.Rynkiewicz Stanisław          -    Domaniewice  

12. Wójcikowski Sylwester       -     Skaratki pod Rogóźno                       

     

Dodany 2003-06-17 12:21:28 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=936