Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I kwartał 2012r. (67 KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Domaniewice za 2010 rok (378 KB)

Załącznik nr 1 (250 KB)

Załącznik nr 2 (569 KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2011 roku (318 KB)

Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 (1466 KB)

Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 (3142 KB)

Sprawozdanie Rb-N wg stanu na koniec III kwartału 2011 (471 KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 (354 KB)

Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2011 (573 KB)

Dodany 2004-04-23 15:24:37 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=36