Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2018 roku

PZ.271.11.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PZ.271.11.2017 Informacja z otwarcia ofert

PZ.271.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu nr 613285-N-2017

PZ.271.11.2017 SIWZ

PZ.271.11.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ

PZ.271.11.2017 Załącznik Nr 10 do SIWZ

PZ.271.11.2017 Załączniki Nr 1,2,3,5,6,7,8,9 do SIWZ

PZ.271.11.2017 Załączniki Nr 1,2,3,5,6,7,8,9 do SIWZ wersja edytowalna

 

Dodany 2017-11-09 12:11:52 przez Beata Kapusta         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2599