Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Domaniewice

PZ.271.7.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-1

ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

PZ.271.7.2017 Ogłoszenie o zamówieniu nr 580368-N-2017 z dnia 2017.08.30

PZ.271.7.2017 Ogłoszenie o zamówieniu nr L-314-2017 - Platforma Licytacji

PZ.271.7.2017 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

PZ.271.7.2017 Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

PZ.271.7.2017 Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu

PZ.271.7.2017 Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

PZ.271.7.2017 Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej

PZ.271.7.2017 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

PZ.271.7.2017 Wykaz dostaw

PZ.271.7.2017 Wzór wniosku

PZ.271.7.2017 Załącznik nr 1 do projektu umowy

 

Dodany 2017-08-30 12:59:12 przez Beata Kapusta         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2589