Sprawozdawczość za rok 2017

Informacja roczna dotycząca zobowiązań , udzielonych poręczeń oraz otrzymanych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy Domaniewice za 2017 rok

 

Rb-NDS za III kwartal 2017 r

Rb-NDS za IV kwartał 2017 r

 

Sprawozdanie z wykonaia budżetu za II kwartał 2017 roku

 

Informacja o zobowiązaniach, poręczeniach i udzielonych dotacjach za 2016 rok

 

Informacja kwartalna dotycząca zobowiązań oraz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2017 roku.

 

Rb NDS za I kw. 2017 r. - wykonanie budżetu

Dodany 2017-07-05 07:51:14 przez Beata Kapusta         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2507