Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.(przetarg II)

PZ.271.5.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja z otwarcia ofert PZ.271.5.2017

 

PZ.271.5.2017 Ogłoszenie nr 538488-N-2017 z dnia 2017.06.23

 

PZ.271.5.2017 - SIWZ - Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.

 

PZ.271.5.2017 - Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa

 

PZ.271.5.2017 - Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna

Dodany 2017-06-23 15:19:28 przez Beata Kapusta         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2464