I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A     Wójt Gminy w Domaniewicach informuje o możliwości uzyskania dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy Domaniewice przez Spółki Wodne.

Dodany 2017-06-12 15:06:40 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2463