„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (Przetarg II)

PZ.271.3.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

PZ.271.3.2017 Informacja z otwarcja ofert

 

Odpowiedź na pytanie do SIWZ PZ.271.3.2017

 

Ogłoszenie nr 525653-N-2017 z dnia 2017-06-06

 

PZ.271.3.2017-SIWZ-„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”

 

Załacznik nr 9 do SIWZ -Dokumentacja projektowa PZ.271.3.2017

 

PZ.271.3.2017- Załączniki do SIWZ wersja edytowalna

Dodany 2017-06-06 13:05:56 przez Beata Kapusta         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2460