„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”

 

Ogłoszenie nr 92227-2017 o udzieleniu zamówienia -postępowanie unieważnione

 

PZ.271.1.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Informacja z otwarcia ofert PZ.271.1.2017

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ PZ.271.1.2017

 

Ogłoszenie nr 509847-N-2017 z dnia 2017-05-16 r.

 

PZ.271.1.2017- Załączniki do SIWZ wersja edytowalna

 

PZ.271.1.2017-SIWZ-„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”

 

Załacznik nr 9 do SIWZ -Dokumentacja projektowa PZ.271.1.2017

 

Dodany 2017-05-22 09:49:37 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2455