WÓJT GMINY DOMANIEWICE ogłasza III nieograniczony przetarg ustny NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w gminie Domaniewice

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice oznaczonej jako działka nr 549, położonej w miejscowości Reczyce, obręb Reczyce, gmina Domaniewice.

Dodany 2017-02-17 09:22:13 przez Beata Kapusta         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2428