Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zyskuo nazadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poĘtku public znego i o wolontariacie.

 

 Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

Dodany 2017-01-30 14:15:19 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2423