Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, działka nr 549, stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, działka 549, stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości RECZYCE, gmina Domaniewice

Informacja o wyniku I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaniewice, położonej w miejscowości Reczyce

Dodany 2016-10-07 16:05:17 przez Beata Kapusta         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2412