ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję , iż organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektów inwentarskich na terenie istniejącej fermy drobiu realizowanego na działce nr ew. 805 obręb Skaratki w m. Skaratki gm. Domaniewice”.

 

DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na 54 stanowiska (t. j. 52+54DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 310/2 w miejscowości Skaratki gmina Domaniewice

 

ZAWIADOMIENIE o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na 54 stanowiska (t. j. 52+54DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 310/2 w miejscowości Skaratki gmina Domaniewice ” .

 

Budowa obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie istniejącej fermy drobiu realizowanego na działce nr ew. 805 obręb Skaratki wieś Skaratki gmina Domaniewice.

 

Budowa obiektów inwentarskich na terenie istniejącej fermy drobiu.

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania zawiadamiam że na wniosek z dnia 01.12.2017(data wpływu 06.12.2017)Pani Lidii Kaczmarek – Jagiełlo reprezentującej Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa STUDIO PROJEKT, ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Górna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na 54 stanowiska (t. j. 52+54DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 310/2 w miejscowości Skaratk

 

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 po rozpatrzeniu wniosku p. Łukasz Kostrzewy reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Emilię Krystek Dyrektora Biura Projektów Ekologicznych EkoProjekt z dnia 08.08.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną na dz. nr 468 i 469/2 obręb Strzebieszew, gm. Domaniewice

 

Budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 468 i 469/2 obręb Strzebieszew

 

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje , iż RDOŚ w Łodzi wydał postanowienie Nr WOOŚ-I.4242.143.2016.MPw.8 z dnia 27 stycznia 2017 r o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 468 i 469/2 obręb Strzebieszew ”.

 

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia przebudowa lini 110kV

 

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew I wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca - elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działce nr ewid. 220/1 w obrębie Strzebieszew, gm. Domaniewice.

 

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew II wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca - elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działce nr ewid. 220/1,83/1 i 109 w obrębie Strzebieszew, gm. Domaniewice.

 

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - Określam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 277 obręb Strzebieszew,

 

POSTANOWIENIE W sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

POSTANOWIENIE W sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

„Budowie Elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew I wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”.

 

„Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1,109,83/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”.

 

„Budowie Elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew I wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”.

 

na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1,109,83/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”.

 

w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 277 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice.”

 

DECYZJA Odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „na eksploatacji kopaliny – piasków i piasków ze żwirem , ze złoża „RECZYCE ”V położonego na gruntach w miejscowości Reczyce – działki 451/1 , 452 ,454 , 455 ,458 – obręb 5 Reczyce gm. Domaniewice powiat łowicki , woj .łódzkie

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na „Eksploatacji kopaliny –piasków i piasków ze żwirem ze złoża „RECZYCE V” położonego na gruntach w miejscowości Reczyce działki nr 451/1 ,452 ,454, 455,458 .

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew I wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”.

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1,109,83/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”.

 

Postanowienie na Budowie obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą , na terenie istniejącej fermy drobiu nr ew. działki 805 obręb Skaratki, gmina Domaniewice.

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 468 i 469/2obręb Strzebieszew ”.

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice.”

 

Organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I”

 

Organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II”

 

Organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III”

 

Postanowienie polegającego na Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice.

 

P O S T A N O W I E N I E NR 1/2016 - p o s t a n a w i a m Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice.

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Dodany 2016-04-07 13:28:34 przez Dróżka Justyna         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2366