Wykaz

Domaniewice, dnia 11.03.2016r
 

Wykaz osób, którym  przyznano nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.


Zbigniew  Bródka  - nagroda I stopnia za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego
 we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym.

Natalia Baleja - nagroda II stopnia za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego
 we współzawodnictwie sportowym krajowym.

Julia Perzyńska - nagroda II stopnia za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego
 we współzawodnictwie sportowym krajowym.

Artur  Janicki  -  nagroda II stopnia za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego
 we współzawodnictwie sportowym krajowym.

Sebastian Janicki-  nagroda II stopnia za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego
we współzawodnictwie sportowym krajowym.

 Sara Rosiak  -  nagroda II stopnia za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego
we współzawodnictwie sportowym krajowym.

Wojciech  Sut  -  nagroda II stopnia za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego
 we współzawodnictwie sportowym krajowym.

Zbigniew Konecki – nagroda dla trenera za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego przez podopiecznych.

.Mieczysław Szymajda – nagroda dla trenera  za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego  przez podopiecznych.
 
                                                                                                          Wójt  Gminy

                                                                                                     Paweł Kwiatkowski
 

Dodany 2016-03-11 15:36:58 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2355