Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2016 – 2017 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 331826 - 2015;

Dodany 2015-12-04 16:35:08 przez Dróżka Justyna         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2331