informacja

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

www.wfosigw.lodz.pl

Nazwa zadania:

  1. „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Domaniewice ul. Długa Wieś i Kolejowa gm. Domaniewice – etap I”

  2. „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Domaniewice ul. Kolejowa, Skaratki pod Rogóźno i Krępa gm. Domaniewice- etap II”

  3. „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków Domaniewicach”

Wartość ogólna zadania wynosi 2.137.568,84 PLN.

Dofinansowanie zadania w formie umorzenia pożyczki w kwocie 427.500,00 PLN.

Zakres projektu obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Domaniewice ul. Długa Wieś, ul. Kolejowa, Skaratki pod Rogóźno i Krępa, gm. Domaniewice- etap I i II oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków Domaniewicach.

Dodany 2015-10-26 17:31:51 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2320