Zawiadomienie

 WÓJT GMINY

DOMANIEWICE

 

ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. Nr 21, poz. 112 późn. zm),

 

Wójt Gminy Domaniewice

Zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 17 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Domaniewice w pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.

Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

Dodany 2015-08-19 10:32:58 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2307