Informacja

 

INFORMACJA

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi –susza, została wszczęta procedura związana z szacowaniem strat w uprawach rolnych i uruchamiania pomocy w formie kredytu preferencyjnego.

Aby uzyskać pomoc – kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji dla gospodarstw rolnych, poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody.

W przypadku gdy w gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca, niezależnie od tego, czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, dla celów ubiegania się o kredyt poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji z ubiegłych trzech lat w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej.

Wnioski o szacowanie strat będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od dnia 27 lipca 2015 roku do dnia 03 sierpnia 2015 r. w pokoju Nr 1 Urzędu Gminy. Dane o powierzchni upraw zgodne z kserokopią wniosku o dopłaty bezpośrednie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez AR i MR. Zagrożone uprawy: na glebach I i II kategorii - bardzo lekkich i lekkich: zboża jare, zboża ozime, rośliny strączkowe, rzepak, krzewy owocowe.

Domaniewice, dnia 22 lipca 2015r

Dodany 2015-07-22 10:31:58 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2298