Wójt Gminy Domaniewice ogłasza przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Domaniewice położonego w Domaniewicach

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza III NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Gminy Domaniewice położonej w miejscowości Lisiewice Duże, gmina Domaniewice

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza VI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Domaniewice położonych w Domaniewicach

Dodany 2015-03-20 11:24:49 przez Dróżka Justyna         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2262