V Sesja Rady Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice zaprasza na V Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. tj. wtorek o godz. 13 00  w Gminnym Ośrodku Kultury
w Domaniewicach.

 

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Zmiana budżetu gminy na rok 2015  – podjęcie uchwały

5. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2015-2020
– podjęcie uchwały.

6. Uchylenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu Państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Domaniewice ul. Długa Wieś i Kolejowa oraz w m. Skaratki pod Rogoźno i Krępa gmina Domaniewice – podjęcie uchwały.

7. Sprawa wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – podjęcie uchwały.

     8. Sprawa zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej  –  podjęcie uchwały.

9.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

10. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

11. Wolne wnioski i dyskusja.

12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Ryszard Ogonowski

 

Dodany 2015-02-17 09:59:41 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2253