ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej realizację budowy sieci elektroenergetycznej

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej realizację budowy sieci wodociągowej.

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowę sieci wodociągowej na działkach 482, 559/2, 559/3, 587, 605,606 obręb Domaniewice, gm. Domaniewice.

 

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na Budowę odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w m. Reczyce na działkach nr 403/2, 367, 415, 416 gm, Domaniewice.

 

 

D E C Y Z J A Nr 3 /2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie sieci napowietrznej SN – 15 KV na odcinku Łowicz 2 – Jamno od odłącznika 4-O-0056 doi stacji transformatorowej 4-0862 Reczyce 4 na linię kablową w obszarze działek nr 144,134,137,169 ( obręb -5 Reczyce)

 

 

Decyzja 1/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 KV na nieruchomości położonej w m. Reczyce na działkach 104 , 109 ,327 ,328 ,329/1, ,330,335,336,339,341/1,341/2 ,343,345,347,3489,351/1351/2,354,356,358,360,362,363  

Dodany 2014-08-25 10:07:10 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2219