Sprawozdawczość za rok 2013 i 2014.

Sprawozdanie Wójta Gminy Domaniewice z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy Domaniewice za 2014 rok Budżet Gminy Domaniewice za 2014 rok wykonany został następująco:

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOMANIEWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 roku

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2014.

 

  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2013 ROK .

 

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2013 ROK.

 

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2013 ROK .

 

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

 

WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2013 ROKU .

 

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2013 ROKU.

 

Dodany 2014-05-29 12:27:48 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2194