Opłaty za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał 2013 roku

Urząd Gminy w Domaniewicach  informuje, że opłatę za odbiór
odpadów komunalnych za III kwartał 2013 roku należy wpłacać
w kasie Urzędu (pokój nr 2) lub na konto bankowe do 15 października br.
– 10 9288 1037 1980 0329 2000 0020
Wysokość opłaty to iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie ze złożoną deklaracją i stawki za 1 osobę
tj. 7 zł przy śmieciach segregowanych i 14 zł przy śmieciach zmieszanych.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy – pokój nr 12
lub pod nr telefonu 46 830 17 64.

Harmonogram wywozu śmieci

Kalendarz - Domaniewice 1

Kalendarz - Domaniewice 2

Kalendarz - Domaniewice 3

Kalendarz - Domaniewice 4

Dodany 2013-09-25 13:42:18 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2154