OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie

1.Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice.

2.Prognozy oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice.

Dodany 2012-11-29 10:20:15 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2100