OGŁOSZENIE

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszaru wsi Krępa

D E C Y Z J A w sprawie wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren Rejon Energetyczny Łowicz

OGŁOSZENIE - Gmina Domaniewice wynajmie lokal mieszkalny  

UCHWAŁA NR V/30/11 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Dodany 2012-11-21 10:57:21 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2097