Środowisko

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na dzień 05 sierpnia 2015r.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na marzec 2015r.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na 2015r.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY DOMANIEWICE pow. łowicki, woj. łódzkie NA LATA 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)

 

Prognoza oddziaływania na srodowisko „Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Domaniewice, pow. łowicki, woj. łódzkie NA LATA 2012 – 2015 (z uwzglednieniem perspektywy do 2032)”

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dodany 2012-10-26 10:39:48 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2092