Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

GKP 6733.1.2012                                                              Domaniewice 17.02.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 z 2003 r.poz.717 z dnia 10.05.2003 r. z późniejszymi zm./oraz art. 61 K.p.a.

 

zawiadamiam

 

że , w dniu 17.02.2012 na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 a ,20 – 340 Lublin pełnomocnik Biuro Projektów PROZAW ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci energetycznej n.n. YAKXS 4x120 mm2 w Domaniewicach na działce nr ew. 340.

Wgląd do materiałów oraz informacja o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy Domaniewice ul. Główna 2 , 99 – 434 Domaniewice pokój nr 12 w godzinach od 8.00 – 16.00 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

W tym samym czasie i miejscu można składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania.


 

Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

 

 

 Decyzja w sprawie umorzenia postępowania (60 KB)

 

Dodany 2012-02-17 10:46:56 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2043