Uchwała Nr XIV/79/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaniewice na 2012 rok. (583 KB)

 

Uchwała Nr III/20/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Domaniewice. (543 KB)

Uchwała Nr III/21/2012 składu orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaniewice na lata 2012-2018 (618 KB)

Dodany 2012-02-01 11:41:23 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2036