Sprawozdawczość za 2010r.

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budźetowych na dzień 31 grudnia 2011r. (246 KB)

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności na dzień 31 grudnia 2011r. (72 KB)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie na dzień 31 grudnia 2011r. (67 KB)

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodu na dzień 31 grudnia 2011r. (159 KB)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011r. (82 KB)

Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 roku (412 KB)

Sprawozdanie Rb-N wg stanu na koniec III kwartału 2010r. (305 KB)

Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 roku (201 KB)

Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku (365 KB)

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2010r. (211 KB)

Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 (1521 KB)

Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 (3393 KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Domaniewice za 2010 rok (378 KB)

Załącznik nr 1 (250 KB)

Załącznik nr 2 (569 KB)

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2011/266/2771

Dodany 2011-06-30 11:12:16 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2002