Sprawozdawczość za 2009r.

 

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009r. (217 KB)

Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku (185 KB)

Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku (402 KB)

Sprawozdanie Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009r. (251 KB)

Sprawozdanie Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009r. (369 KB)

Sprawozdanie z wykonania budżteu Gminy Domaniewice za rok 2009 (536 KB)

Tablice nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domaniewice na rok 2009 (635 KB) 

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2010/337/2980

Dodany 2010-12-08 14:33:33 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1956