Sprawozdanie za 2008 rok

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaniewice na rok 2008

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Tabela nr 4

http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2009/278/2383

Dodany 2009-04-17 11:41:22 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1877