Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych Gminy Domaniewice na dzień 31 grudnia 2007r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Domaniewice oraz o deficycie i nadwyżce za 2007r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Domaniewice oraz o deficycie i nadwyżce za I kwartał 2008r.

Wykaz dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy w II kwartale 2008r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Domaniewice oraz o deficycie i nadwyżce za 2008 rok.

Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych Gminy Domaniewice na dzień 31 grudnia 2008r.

Wykaz dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2008.

 

 

 

Dodany 2008-05-20 10:10:54 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1828