Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych Gminy Domaniewice na dzień 31 grudnia 2005 roku.

Informacja z wykonania budżetu gminy Domaniewice oraz o deficycie i nadwyżce za II kwartał 2006r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2005 rok.

Wykaz dotacji otrzymanych z budżetujednostek samorządu terytorialnego oraz udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2005.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Domaniewice oraz o deficycie i nadwyżce za III kwartał 2006r.

Dodany 2006-06-01 07:37:29 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1720