Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Domaniewice za I kwartał 2006 roku

Informacja z wykonania budżetu gminy Domaniewice oraz o deficycie i nadwyżce za II kwartał 2006r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informacja z wykonania budżetu gminy Domaniewice oraz o deficycie i nadwyżce za III kwartał 2006r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2007 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, tj. w formie wsparcia realizacji zadania:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Domaniewice oraz o deficycie i nadwyżce za I kwartał 2007 roku.

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2007r.

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2007r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Domaniewice oraz o deficycie i nadwyżce za 2007r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Domaniewice oraz o deficycie i nadwyżce za I kwartał 2008r.

Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych Gminy Domaniewice na dzień 31 grudnia 2007r.

Wykaz dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 roku.

 

Dodany 2006-03-28 13:49:33 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1714