Uchwała Nr III/16/02 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2002.

Uchwała Nr III/17/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice w granicach admuinistracyjnych

Dodany 2006-03-22 12:19:15 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://www.domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1713