Pytanie w sprawie wiadomości nr 709
Od:
Twój adres e-mail:
Do: Zofia Sut [ugdomaniewice@wp.pl]
Treść pytania: