Pytanie w sprawie wiadomości nr 2428
Od:
Twój adres e-mail:
Do: Beata Kapusta [ugbeatakapusta@interia.pl]
Treść pytania: