Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - klauzule informacyjne
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2017
  Sesja XXXVIII Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uchwała Nr XXXVIII/216/17 Rady gminy DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice. (55 KB)

   

   STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOMANIEWICE POWIAT ŁOWICKI WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Tekst studium z rysunkiem (528 KB)

   

   Załącznik Nr 2 - kierunki rozwoju - rysunek (13506 KB)

   

  Uchwała Nr XXXVIII/217/17 Rady gminy Domaniewice z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Domaniewice. (97 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXVIII/218/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2017 (144 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXVIII/219/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2017 – 2020. wraz z załącznikiem 1 i 2. (245 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXVIII/220/17 Rady Gminy Domaniewice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad ich otrzymywania przez sołtysów (64 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXVIII/221/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (62 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXVIII /222/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 (194 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXVIII /223 /17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (142 KB)

  Dodany 2018-01-09 09:05:48 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 131
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-01-09 09:13:12               Historia zmian
  Publikacja 2018-01-09 09:13:21
  Sesja XXXVII Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2017r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXXVII/215/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaniewice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (97 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-12-12 10:54:09 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 149
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-12 10:54:09               Historia zmian
  Publikacja 2017-12-12 10:54:13
  Sesja XXXVI Rady Gminy z dnia 16 listopada 2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXXVI/208/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2017 (156 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXVI/209/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice (98 KB)

   

  Uchwała Nr XXXVI/210/17 Rady gminy Domaniewice z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Reczyce. (56 KB)

   

  Załącznik do uchwały XXXVI-210-17 (2546 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXVI/211/17 r. RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości drogowych położonych w obrębie Reczyce gmina Domaniewice (64 KB)

   

  UCHWAŁA Nr XXXVI/212/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawia ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy (61 KB)

   

  Uchwała Nr XXXVI/213/17 Rady GminY DOMANIEWICE z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Domaniewicach (61 KB)

   

  Uchwała Nr XXXVI/214/17 Rady GminY DOMANIEWICE z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Skaratkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Skaratkach (62 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-28 10:19:17 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 153
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-28 10:19:17               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-28 10:19:23
  Sesja XXXV Rady Gminy z dnia 21 września 2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXXV/205/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2017 (263 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXV/206/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2017 – 2020 . (170 KB)

   

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/206/17 Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 wrzesnia 2017 roku (109 KB)

   

  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/206/17 Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 września 2017 roku (84 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXV/207/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (2088 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-07 09:59:56 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 162
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-07 09:59:56               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-07 10:00:01
  Sesja XXXIV Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXXIV/201/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2017 (159 KB)

   

  Uchwała Nr XXXIV/202/17 Rady Gminy Domaniewice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości rolnej położonej w obrębie Skaratki, stanowiącej własność Gminy Domaniewice (61 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXIV/203/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia włączonego z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum Publicznego im. Władysława St. Reymonta w Domaniewicach do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach (63 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXIV/204/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno (96 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-09-12 10:14:37 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 215
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-12 10:14:37               Historia zmian
  Publikacja 2017-09-12 10:14:42
  Sesja XXXIII Rady Gminy z dnia 13 lipca 2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uchwała Nr XXXIII/194/17 Rady gminy Domaniewice z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice wraz z załącznikami. (2425 KB)

   

  Uchwała Nr XXXIII/195/17 Rady gminy domaniewice z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszaru wsi Domaniewice wraz załącznikami. (2717 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXIII/196/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaniewice na rok 2017 (97 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXIII/197/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Domaniewice w roku budżetowym 2017 (96 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXIII/198/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2017 (152 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXIII/199/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2017 – 2020 wraz z załącznikami. (134 KB)

   

  Uchwała Nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Domaniewice z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Domaniewice dotychczasowym najemcom (62 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-08-11 10:24:35 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 237
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-11 10:24:35               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-11 10:24:41
  Sesja XXXII Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXXII/187/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2016 rok i sprawozdania finansowego za 2016 rok (93 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXII/188/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaniewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (95 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXII/189/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Łowickiemu (97 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXII/190/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2017 (258 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXII/191/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2017 – 2020. (126 KB)

   

  Załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały 191 (214 KB)

   

  Uchwała Nr XXXII/192/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Skaratki, stanowiącej własność Gminy Domaniewice, dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bez przetargu. (58 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXII/ 193 /17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Domaniewice (226 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-28 07:00:25 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 251
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-28 07:00:25               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-28 07:00:34
  Sesja XXXI Rady Gminy z dnia 25 maja 2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXXI/ 185 /17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Ambasador Gminy Domaniewice” (131 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXXI/ 186 /17 Rady Gminy Domaniewice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Domaniewice. (185 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-28 06:47:33 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 254
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-28 06:47:33               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-28 06:47:40
  Sesja XXX Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXX/180/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2017 (157 KB)

   

  Uchwała NrXXX/181/17 Rady gminy Domaniewice z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, i Skaratki na fragmencie wsi Domaniewice. wraz z załącznikien nr 1 i 2. (1047 KB)

   

  Uchwała Nr XXX/182/17 Rady gminy Domaniewice z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki na fragmencie wsi Reczyce. wraz z załącznikiem. (460 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXX/183/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki (107 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXX/184/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej stawki opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Domaniewice na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego . (100 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-05-05 10:29:40 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 287
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-05 10:29:40               Historia zmian
  Publikacja 2017-05-05 10:29:46
  Sesja XXIX Rady Gminy z dnia 31 marca 2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXIX/174/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2017. (156 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXIX/175/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaniewice (100 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXIX/176/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Domaniewice jest organem prowadzącym (197 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXIX/178/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/151/16 Rady Gminy Domaniewice z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach. (101 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXIX/177/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (197 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXIX/179/17 Rady Gminy Domaniewice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2016-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (120 KB)

   

  Strategia Rozwoju Gminy Domaniewice 29-04-2016 (2887 KB)

   

  Prognoza oddziaływania na środowisko Gmina Domaniewice 29 09 2016 (1675 KB)

  Dodany 2017-04-10 09:33:37 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 294
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-10 09:35:00               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-10 09:35:04
  Sesja XXVIII Rady Gminy z dnia 3 marca 2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXVIII/167/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2017. (172 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXVIII/168/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (98 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXVIII / 169 /17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/107/16 Rady Gminy Domaniewice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice i Skaratki. (65 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXVIII/ 170 /17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 03 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze i Skaratki. (66 KB)

   

  Załącznik do uchwały. (281 KB)

   

  RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice na lata 2016 - 2021” (6710 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXVIII/172/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (281 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXVIII/173/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaniewice w 2017r. (85 KB)

  Dodany 2017-03-10 08:55:24 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 367
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-13 09:20:21               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-03-10 08:55:28
  Sesja XXVII Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXVII/163/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2017 – 2020 wraz z załącznikiem 1, 2 i 3. (215 KB) 

   

  UCHWAŁA NR XXVII/164/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaniewice na 2017 rok. (382 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXVII/165/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (96 KB)

   

  Uchwała Nr XXVII/166/17 Rady GminY DOMANIEWICE z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wraz z załącznikiem 1, 2 i 3. (118 KB)

  Dodany 2017-02-06 09:28:41 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 378
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-06 11:46:49               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-02-06 09:28:44
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1648004 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij