Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2016
  Sesja XVII Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XVII/91/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2016 – 2021. (78 KB)

  Zalacznik 1, 2 i 3 do uchwaly WPF 2016 (284 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVII/92/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaniewice na 2016 rok. (93 KB)

  Załącznik do Uchwała nr XVI 92 16 tabele 1 -11 (85 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVII / 93 16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Domaniewice". (59 KB)

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmina Domaniewice (1806 KB)

  Dodany 2016-02-02 08:56:02 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 843
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-02 08:56:29               Historia zmian
  Publikacja 2016-02-02 08:56:41
  Sesja XVIII Rady Gminy z dnia 30 marca 2016 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XVIII/94/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice (21 KB)

   

  Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do UCHWAŁA NR XVIII/94/16 (10554 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVIII/95/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016. (158 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVIII/96/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2016 – 2021 . (24 KB)

   

  OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOMANIEWICE NA LATA 2016 – 2021. (31 KB)

   

  Wykaz przedsięwzięć do WPF (82 KB)

   

  Wieloletnia Prognoza Finansowa (100 KB)

   

  UCHWAŁA NR /97/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaniewice w 2016 r. (24 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVIII/98/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, stanowiącej własność Gminy Domaniewice niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Reczyce w drodze przetargu (13 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVIII/99/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Domaniewice niezabudowanych nieruchomości położonych w m. Domaniewice w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat (21 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVIII/100/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjeciaWieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. (212 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVIII / 101 / 16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Domaniewice". (19 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVIII/102/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaniewice (99 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVIII/103/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Domaniewice jest organem prowadzącym (100 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVIII/104/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/171/09 Rady Gminy Domaniewice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach (103 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVIII/105/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Domaniewice na lata 2016 - 2020 (141 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVIII/106/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Domaniewice na lata 2016 – 2018 (31 KB)

  Dodany 2016-04-06 15:23:17 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 768
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-06 15:24:18               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-06 15:24:31
  Sesja XIX Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2016 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uchwała Nr XIX/107/16 Rady gminy DOMANIEWICE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice i Skaratki (64 KB)

  Załącznik nr1 do uchwały nr 107. (2034 KB)

  Załącznik nr2 do uchwały nr 107 (1673 KB)

  Załącznik nr 3 do uchwały nr 107 (1895 KB)

   

  UCHWAŁA NR XIX/108/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru (72 KB)

   

  UCHWAŁA NR XIX/109/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Skaratki pod Rogóźno na lata 2016 – 2022”. (61 KB)

   

  Załącznik do Uchwały Nr XIX/109/16 Rady Gminy Domaniewice z dnia 28 kwietnia 2016 r. (2530 KB)

   

  UCHWAŁA NR XIX/110/16 RADA GMINY DOMANIEWICE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, stanowiącej własność Gminy Domaniewice nieruchomości położonej w m. Domaniewice w drodze bez przetargu na rzecz jej użytkownika wieczystego (64 KB)

   

  UCHWAŁA Nr XIX/111/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Domaniewice (67 KB)

   

  UCHWAŁA Nr XIX/112/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach (120 KB)

   

  UCHWAŁA NR XIX/113/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniewice (72 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-05-10 08:47:01 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 698
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-05-10 08:47:01               Historia zmian
  Publikacja 2016-05-10 08:47:16
  Sesja XX Rady Gminy Domaniewice z dnia 24 maja 2016 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XX/114/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2016. (144 KB)

   

  UCHWAŁA NR XX/ 115 /16 Rady Gminy Domaniewice z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Domaniewice. (73 KB)

   

  UCHWAŁA NR XX/ 116/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Domaniewice jest organem prowadzącym (103 KB)

  Dodany 2016-06-08 13:37:11 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 660
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-08 13:37:34               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-08 13:37:36
  Sesja XXI Rady Gminy Domaniewice z dnia 17 czerwca 2016r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Uchwała Nr XXI/118/16 Rady gminy Domaniewice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Domaniewice. (53 KB)

   

  Uchwała Nr XXI/119/16 Rady gminy Domaniewice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice (48 KB)

   

  UCHWAŁA Nr XXI/120/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2015 rok i sprawozdania finansowego za 2015 rok (55 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXI/121/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaniewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok (56 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXI/122/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Łowickiemu. (59 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXI/123/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach (351 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXI/124/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2016. (65 KB)

   

  Tabele 1-6 do UCHWAŁA NR XXI/124/16 RADY GMINY DOMANIEWICE (42 KB)

   

  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/124/16 Rady Gminy Domaniewice z dnia 17 czerwca 2016 roku (55 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXI/125/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2016 – 2021 . (59 KB)

   

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/125/16 Rady Gminy Domaniewice z dnia 17 czerwca 2016 roku (100 KB)

   

  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/125/16 Rady Gminy Domaniewice z dnia 17 czerwca 2016 roku (69 KB)

   

  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2015 ROKU. (238 KB)

   

  Załączniki 1-6 do SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2015 ROKU. (87 KB)

  Dodany 2016-06-23 13:50:14 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 653
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-23 13:50:52               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-23 13:51:16
  Sesja XXII Rady Gminy Domaniewice z dnia 21 lipca 2016r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   UCHWAŁA NR XXII/128/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2016. (257 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXII/129//16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w obrębie Lisiewice gmina Domaniewice (17 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXII/130/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach (98 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXII/131/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Domaniewice (101 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXII/132/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia innej formy wychowania przedszkolnego - Punktu Przedszkolnego ,,Stokrotka", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Domaniewice (214 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXII/133/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia innej formy wychowania przedszkolnego - Punktu Przedszkolnego "Niezapominajka", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Domaniewice (213 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXII/134/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia innej formy wychowania przedszkolnego - Punktu Przedszkolnego "Słoneczko", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Domaniewice (215 KB)

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-08-12 13:37:53 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 635
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-08-12 13:37:53               Historia zmian
  Publikacja 2016-08-12 13:38:04
  Sesja XXIII z dnia 30 sierpnia 2016 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXIII/135/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (66 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXIII/136/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2016. (262 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXIII/137/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2016 – 2021. (63 KB)

   

  Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII 137 wielolrtnia prognoza finansowa. (111 KB)

   

  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/137/16 OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOMANIEWICE NA LATA 2016 – 2021. (84 KB)

   

  Uchwała.XXIII.138.16.2016-08-30 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym- stypendiów i zasiłków szkolnych (99 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-09-09 09:36:40 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 583
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-09 09:36:40               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-09 09:38:23
  Sesja XXIV z dnia 30 września 2016 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXIV/139/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaniewice na rok 2016. (100 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXIV/140/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Domaniewice w roku budżetowym 2016 . (98 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXIV/141/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2016. (262 KB)

   

   UCHWAŁA NR XXIV/142/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2016 – 2021. (120 KB)

   

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/142/16 Rady Gminy Domaniewice z dnia 30 września 2016 roku (327 KB)

   

  Wieloletnia Prognoza Finansowa (117 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXIV/143/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Domaniewice (99 KB)

  Dodany 2016-10-07 09:30:24 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 552
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-07 15:47:50               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-10-07 09:30:31
  Sesja XXV z dnia 10 listopada 2016 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXV/144/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2016. (159 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXV/145/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice. (99 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXV/146/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Domaniewice (103 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXV/147/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (669 KB)

   

  Uchwała Nr XXV/148/2016 Rady Gminy Domaniewice z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych, dotychczasowym najemcom, położonych w Domaniewicach, stanowiących własność Gminy Domaniewice. (60 KB)

   

  Uchwała Nr XXV/149/16 Rady Gminy Domaniewice z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych, położonych w obrębie Lisiewice, stanowiących własność Gminy Domaniewice, dotychczasowym dzierżawcom. (60 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXV/150/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Wspólnotę Mieszkaniową Bloku Nr 3, 99-434 Domaniewice, ul. Główna 12, nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni CO (65 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXV/151/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach (205 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXV/152/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/172/06 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 października 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz określenia zasad zwrotu wydatków świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy. (103 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXV/153/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Domaniewice (81 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXV/154/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Domaniewice jest organem prowadzącym (103 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-11-25 08:37:07 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 539
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-25 08:37:07               Historia zmian
  Publikacja 2016-11-25 08:37:16
  Sesja XXVI z dnia 29 grudnia 2016 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXVI/155/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2016. (169 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXVI/156/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2016 – 2021 . wraz z załącznikiem 1 i 2. (257 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXVI/157/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. (297 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXVI/158/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (64 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXVI/159/16 RADA GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Domaniewice od osób fizycznych niezabudowanych nieruchomości położonych w m. Domaniewice, obręb Domaniewice przeznaczonych na poszerzenie ul. Akacjowej w Domaniewicach (65 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXVI/160/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 (124 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXVI /161/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 (126 KB)

   

  UCHWAŁA NR XXVI/162/16 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do 5 lat w Publicznym Przedszkolu w Domaniewicach wraz z oddziałem zamiejscowym w Skaratkach, Punktach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniewice (107 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-01-13 09:16:22 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 487
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-13 09:16:22               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-13 09:16:30
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1703100 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij