Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2015
  Sesja IV z dnia 27 stycznia 2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uchwała NR IV/15/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2015-2020 wraz z załącznikami (1917 KB)

   

  UCHWAŁA NR IV/16/15 RADY GMINY DOMANIEWICE w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaniewice na 2015 rok. (338 KB)

   

  UCHWAŁA NR IV/17/15 RADY GMINY DOMANIEWICE w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu Państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Domaniewice ul. Długa Wieś i Kolejowa, oraz w m. Skaratki pod Rogóźno i Krępa gmina Domaniewice” (29 KB)

   

  UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY GMINY DOMANIEWICE zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów do poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych (175 KB)

   

  UCHWAŁA NR IV/19/15 RADY GMINY DOMANIEWICE w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Domaniewicach stanowiącego własność Gminy Domaniewice dotychczasowemu najemcy (26 KB)

   

  UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY GMINY DOMANIEWICE w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, stanowiącej własność Gminy Domaniewice niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Skaratkach. (26 KB)

   

  UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY DOMANIEWICE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, na fragmencie obszaru wsi Domaniewice (1524 KB)

   

  UCHWAŁA NR IV/22/15 RADY GMINY DOMANIEWICE w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, stanowiącej własność Gminy Domaniewice niezabudowanej nieruchomości położonej w Domaniewicach. (26 KB)

   

  UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY GMINY DOMANIEWICE w sprawie nadania honorowego tytułu „ Ambasador Gminy Domaniewice” (16 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-17 09:27:50 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1143
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-17 09:27:50               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-17 09:28:03
  Sesja V z dnia 24 lutego 2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015. (175 KB)

  UCHWAŁA NR V/25/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2015 – 2020 . (24 KB)

  UCHWAŁA NR V/26/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 24 lutego 2015 w sprawie uchylenia uchwały (98 KB)

  UCHWAŁA NR V/ 27 /15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego (16 KB)

  UCHWAŁA NR V/28/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej (92 KB)

  UCHWAŁA NR V/29/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Domaniewice (94 KB)

  UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym przy Kompleksie Sportowym ul. Główna 13A, w Domaniewicach. (95 KB)

  UCHWAŁA Nr V / 31 / 15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy (23 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-05 11:01:29 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1078
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-05 11:01:29               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-05 11:01:38
  Sesja VI z dnia 26 marca 2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   UCHWAŁA NR VI/32/15 RADY GMINY DOMANIEWICE w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 (265 KB)

   

  UCHWAŁA NR VI/ 33/15 RADY GMINY DOMANIEWICE w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Bzura”. (459 KB)

   

  UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY DOMANIEWICE w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaniewice w 2015 r. (48 KB)

   

  UCHWAŁA NR VI/35/15 RADA GMINY DOMANIEWICE w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej niezabudowanych nieruchomości, działki nr 1148/4 i 1149/4, położonych w Domaniewicach, stanowiących własność Gminy Domaniewice (26 KB)

   

  UCHWAŁA NR VI/36/15 RADA GMINY DOMANIEWICE w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej zabudowanej nieruchomości, działka nr 869, położonej w Krępie, stanowiącej własność Gminy Domaniewice (26 KB)

  Dodany 2015-04-01 13:07:47 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1091
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-01 13:08:20               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-01 13:08:26
  Sesja VII z dnia 30 kwietnia 2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Uchwała nr VII/37/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Domaniewice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - "ŁOWICKIE" (56 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-11 13:18:31 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 986
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-11 13:18:31               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-11 13:18:38
  Sesja VIII z dnia 28 maja 2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   UCHWAŁA NR VIII/38/15 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 (169 KB)

   

  UCHWAŁA NR VIII/39/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2015 – 2020. (115 KB)

   

  UCHWAŁA NR VIII/40/15 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Domaniewice. (177 KB)

   

  UCHWAŁA NR VIII/41/15 w sprawie wystąpienia Gminy Domaniewice ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania– „POLCENTRUM” (125 KB)

   

  UCHWAŁA NR VIII/42/15 w sprawie przystąpienia Gminy Domaniewice do Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA ŁOWICKA” (131 KB)

   

  Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/15 Rady Gminy Domaniewice (308 KB)

   

  Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/15 (198 KB)

   

  OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOMANIEWICE NA LATA 2015 – 2020. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/39/15 (123 KB)

  Dodany 2015-06-11 13:34:57 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1033
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-30 16:05:44               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-06-11 13:35:12
  Sesja IX z dnia 23 czerwca 2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   UCHWAŁA Nr IX/43/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok (75 KB)

   

  UCHWAŁA NR IX/44/15 RADY GMINY DOMANIEWICE w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaniewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (82 KB)

   

  UCHWAŁA NR IX/45/15 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Domaniewice oraz sposobu ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich (191 KB)

   

  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2014 ROK (364 KB)

   

  Załacznik nr 1 Dochody za 2014 r (457 KB)

   

  Załacznik nr 2 Wydatki za 2014 r (476 KB)

   

  Załacznik nr 3 Przychody i rozchody (134 KB)

   

  Załacznik nr 4 Udzielopne dotacje (238 KB)

   

  Załącznik Nr 5 i 6 do sprawozdania Wójta Gminy Domaniewice z wykonania budżetu za 2014 rok (156 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-30 16:12:57 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1005
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-30 16:12:57               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-30 16:13:12
  Sesja X z dnia 9 lipca 2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   UCHWAŁA NR X/46/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015. (269 KB)

  UCHWAŁA NR X/47/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniewice (102 KB)

  UCHWAŁA NR X/48/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia innej formy wychowania przedszkolnego - Punktu Przedszkolnego „Żabka”, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Domaniewice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (220 KB)

  UCHWAŁA NR X/49/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia innej formy wychowania przedszkolnego - Punktu Przedszkolnego „Zaczarowany Świat”, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Domaniewice. (218 KB)

  UCHWAŁA NR X/50/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Domaniewice oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (101 KB)

  UCHWAŁA NR X/51/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punktach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Domaniewicach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniewice (106 KB)

  UCHWAŁA NR X/52/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego (211 KB)

  UCHWAŁA NR X/53/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domaniewice dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (71 KB)

  UCHWALA NR X/ 54 /15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Domaniewice” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX , Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.1. (76 KB)

  UCHWAŁA NR X/55/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Domaniewice, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. (67 KB)

  UCHWAŁA NR X/56/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu . (65 KB)

  UCHWAŁA NR X/57/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu (65 KB)

  UCHWAŁA NR X / 58 / 15 RADA GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, stanowiących własność Gminy Domaniewice niezabudowanych nieruchomości położonych w m. Reczyce w drodze przetargu (63 KB)

  RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do wyboru ławników (62 KB)

  UCHWAŁA NR X / 60 /15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika (64 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-07-29 12:29:34 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 985
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-29 12:29:34               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-29 12:29:43
  Sesja XI z dnia 10 września 2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XI/61/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015. (291 KB)

   

  UCHWAŁA NR XI/62/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (66 KB)

   

  Uchwała Nr XI/ 63 /15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 10 września 2015r w sprawie wyboru ławnika do sądów powszechnych (57 KB)

   

  UCHWAŁA NR XI/64/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki, na fragmencie obszaru wsi Domaniewice (1487 KB)

   

  UCHWAŁA NR XI/65/15/ RADA GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Domaniewice nieruchomości oznaczonej nr dz. 1653 o pow. 0,06ha położonej w m. Domaniewice, obręb Domaniewice (62 KB)

   

  UCHWAŁA NR XI/66/15 RADA GMINY DOMANIEWICE z dnia 10 września 2015 r. (63 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-09-22 09:29:00 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 951
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-22 09:29:00               Historia zmian
  Publikacja 2015-09-22 09:29:14
  Sesja XII z dnia 17 września 2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XII/67/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice ”. (290 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-09-22 09:33:51 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 883
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-22 09:33:51               Historia zmian
  Publikacja 2015-09-22 09:33:56
  Sesja XIII z dnia 29 października 2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uchwała Nr XIII/68/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 (63 KB)

   

  UCHWAŁA NR XIII/69/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi . (66 KB)

   

  UCHWAŁA NR XIII/70/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok 2015. Na (283 KB)

   

  UCHWAŁA NR XIII/71/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów do poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych (99 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-11-05 09:43:02 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 841
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-11-05 09:43:02               Historia zmian
  Publikacja 2015-11-05 09:43:07
  Sesja XIV z dnia 20 listopada 2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XIV/ 72 /15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice. (98 KB)

   

  UCHWAŁA NR XIV/73/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Domaniewice (102 KB)

   

  Uchwała Nr XIV/74/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości. (59 KB)

   

  Załącznik Nr 1 D do Uchwały Nr XIV/74/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (57 KB)

   

  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (62 KB)

   

  UCHWAŁA NR XIV/ 75 /15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (189 KB)

   

  Uchwała Nr XIV/76/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny (60 KB)

   

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (36 KB)

   

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (40 KB)

   

  UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie na rzecz Gminy Domaniewice zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr dz. 1041/1 położonej w m. Rogóźno, obręb Rogóźno Pierwsze (63 KB)

   

  UCHWAŁA NR XIV/78 /15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały. (58 KB)

   

  U C H W A Ł A Nr XIV/79/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2016 – 2018 Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (110 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-11-26 10:47:22 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 950
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-11-26 10:47:22               Historia zmian
  Publikacja 2015-11-26 10:47:40
  Sesja XV z dnia 3 grudnia 2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XV/80/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaniewice (93 KB)

   

  UCHWAŁA NR NR XV/81/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (71 KB)

   

  UCHWAŁA NR XV/82/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (65 KB)

   

  UCHWAŁA NR XV/83/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 3 grudnia.2015 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej stawki opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Domaniewice na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego . (65 KB)

   

  UCHWAŁA NR XV/84/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. (72 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-12-10 08:39:51 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 865
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-12-10 08:39:51               Historia zmian
  Publikacja 2015-12-10 08:40:01
  Sesja nr XVI z dnia 29 grudnia 2015 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XVI/85/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015. (68 KB)

  Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVI/85/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 29 grudnia 2015 roku (81 KB)

  Tabela Nr 2 Rady Gminy Domaniewice z dnia 29 grudnia 2015 roku (80 KB)

  Tabela Nr 3 Do Uchwały XVI/85/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 29 grudnia 2015 roku (93 KB)

  Tabela nr 4. Zadania inwestycyjne w 2015 r. (40 KB)

  Tabela nr 5. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. (24 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVI/86/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2015 – 2020. (63 KB)

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/86/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 29 grudnia 2015 roku OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOMANIEWICE NA LATA 2015 – 2020. (77 KB)

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/86/15 Rady Gminy Domaniewice z dnia 29 grudnia 2015 roku OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOMANIEWICE NA LATA 2015 – 2020. Wieloletnia Prognoza Finansowa (68 KB)

  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/86/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku Wykaz przedsięwzięć do WPF (33 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVI/ 87 /15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (64 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVI/ 88 /15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu Łowicka Grupa Rybacka (61 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVI/ 89/15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 (172 KB)

   

  UCHWAŁA NR XVI /90 /15 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 (173 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-01-05 11:22:52 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 835
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-01-05 11:22:52               Historia zmian
  Publikacja 2016-01-05 11:23:12
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1675713 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij