Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - klauzule informacyjne
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Prawo / Uchwały / 2014
  Sesja XXXI z dnia 29 stycznia 2014 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uchwała XXXI-189-14 (592 KB)

  Uchwała XXXI-190-14 (26 KB)

  Uchwała XXXI-191-14 (27 KB)

  Uchwała XXXI-192-14 (91 KB)

  Uchwała XXXI-193-14 (92 KB)

  Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Domaniewice (103 KB)

  Dodany 2014-07-17 14:03:05 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 763
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-17 14:06:58               Historia zmian
  Publikacja 2014-07-17 14:07:02
  Sesja XXXII z dnia 21 lutego 2014 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uchwała XXXII-194-14 (93 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-07-17 14:09:13 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 762
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-17 14:09:13               Historia zmian
  Publikacja 2014-07-17 14:09:18
  Sesja XXXV z dnia 23 kwietnia 2014 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXXV/206/14 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014. (420 KB)

  UCHWAŁA NR XXXV/207/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu Państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Domaniewice ul. Długa Wieś i Kolejowa , oraz w m. Skaratki pod Rogoźno i Krępa gmina Domaniewice„ (88 KB)

  UCHWAŁA NR XXXV/208/14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. (86 KB)

  UCHWAŁA NR XXXV/209/14 (248 KB)

  UCHWAŁA NR XXXV/210/14 (131 KB)

  UCHWAŁA NR XXXV/211/14 (130 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-07-17 14:33:54 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 805
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-17 14:33:54               Historia zmian
  Publikacja 2014-07-17 14:33:59
  Sesja XXXVI z dnia 27 maja 2014 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uchwała XXXVI-212-14 wraz z załącznikami (556 KB)

  Uchwała Nr XXXVI / 213/ 14 w sprawie nadania honorowego tytułu „ Ambasador Gminy Domaniewice” (79 KB)

  UCHWAŁA NR XXXVI/ 214/14 w sprawie uchylenia uchwały (78 KB)

  UCHWAŁA NR XXXVI/ 215 /14 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Domaniewice. (117 KB)

  UCHWAŁA NR XXXVI/ 216/14 (177 KB)

  UCHWAŁA NR XXXVI/ 217/14 (94 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-07-17 14:47:51 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 772
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-17 14:47:51               Historia zmian
  Publikacja 2014-07-17 14:47:56
  Sesja XXXVII z dnia 25 czerwca 2014 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uchwała Nr XXXVII/218/14 (63 KB)

  Uchwała Nr XXXVII/219/14 (67 KB)

  Uchwala XXXVII-220-14 wraz z załącznikami (541 KB)

  Uchwala XXXVII-221-14 wraz z załącznikami (283 KB)

  Uchwala XXXVII-222 (84 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-07-17 14:56:38 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 857
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-17 14:56:38               Historia zmian
  Publikacja 2014-07-17 14:56:46
  Sesja XXXIV z dnia 28 marca 2014 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Sprawozdanie Wójta Gminy Domaniewice z wykonania budżetu Gminy Domaniewice (1358 KB)

  Uchwała XXXIV-195-14 (326 KB)

  Uchwała XXXIV-196-14 (83 KB)

  Uchwała XXXIV-197-14 (83 KB)

  Uchwała XXXIV-198-14 (43 KB)

  Uchwała XXXIV-199-14 (1078 KB)

  Uchwała XXXIV-200-14 (94 KB)

  Uchwała XXXIV-201-14 (92 KB)

  Uchwała XXXIV-202-14 (92 KB)

  Uchwała XXXIV-203-14 (184 KB)

  Uchwała XXXIV-204-14 (70 KB)

  Uchwała XXXIV-205-14 (77 KB)

  Dodany 2014-07-17 14:21:43 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 848
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-07-29 13:14:22               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-07-17 14:21:49
  Sesja XXXVIII z dnia 08 sierpnia 2014 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   UCHWAŁA NR XXXVIII/223/14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014. wraz z batelami. (40 KB)

  UCHWAŁA NR XXXVIII/224/14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2014 - 2020 wraz z załącznikami. (1417 KB)

  UCHWAŁA NR XXXVIII/ 225 /2014 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały (25 KB)

  UCHWAŁA NR XXXVIII/ 226 /2014 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały (24 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-10-15 12:10:53 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 739
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-15 12:10:53               Historia zmian
  Publikacja 2014-10-15 12:11:04
  Sesja XXXIX z dnia 25 września 2014rWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   UCHWAŁA NR XXXIX/227/14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 wraz z załącznikami. (48 KB)

  UCHWAŁA NR XXXIX/228/14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. (48 KB)

  Uchwała Nr XXXIX/229/14 Rady Gminy Domaniewice z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy Powiatowi Łowickiemu na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2017 (24 KB)

  UCHWAŁA NR XXXIX/230/14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Skaratki i Domaniewice, stanowiących własność Gminy Domaniewice. (25 KB)

  UCHWAŁA NR XXXIX/231/14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (4052 KB)

  UCHWAŁA NR XXXIX/232/14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały (23 KB)

  UCHWAŁA NR XXXIX/233/14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały (23 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-10-15 12:22:13 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 763
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-15 12:22:13               Historia zmian
  Publikacja 2014-10-15 12:22:25
  Sesja XL z dnia 4 listopada 2014 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Uchwała nr XL/234/14 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014. (442 KB)

  UCHWAŁA NR XL/235/14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice. (91 KB)

  UCHWAŁA nr XL/ 236 /14 w sprawie współdziałania z Gminą Głowno w zakresie zapewnienia opieki i rehabilitacji społecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej (26 KB)

  Dodany 2014-12-04 11:48:51 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 677
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-04 11:52:39               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-12-04 11:48:58
  Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR I / 1 /14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 1 grudnia 2014r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy (21 KB)

  UCHWAŁA NR I / 2 /14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy (21 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-12-17 10:49:14 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 659
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-17 10:49:14               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-17 10:49:26
  Sesja II z dnia 9 grudnia 2014 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR II/ 3 /14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (14 KB)

  UCHWAŁA NR II/ 4 /14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów i określenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Gminy (26 KB)

  UCHWAŁA Nr II / 5 / 14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy (23 KB)

  UCHWAŁA Nr II /6/ 14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014. (143 KB)

  UCHWAŁA NR II/ 7 /14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości drogowych położonych w obrębie Reczyce gmina Domaniewice (25 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-12-17 11:03:55 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 659
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-17 11:03:55               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-17 11:04:02
  Sesja III z dnia 29 grudnia 2014 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 wraz z tabelami (409 KB)

   

  UCHWAŁA NR III/ 9 /14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (81 KB)

   

  UCHWAŁA NR III/ 10 /14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie reprezentowania Gminy Domaniewice w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA” (83 KB)

   

  UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Domaniewice, ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (88 KB)

   

  UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 (236 KB)

   

  UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 (208 KB)

   

  UCHWAŁA NR III/14/14 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanego zgłoszenia obszaru Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej znajdującego się w granicach gminy Domaniewice do Konwencji Ramsarskiej. (91 KB) 

  Dodany 2015-01-15 20:09:41 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 613
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-15 20:11:07               Historia zmian
  Publikacja 2015-01-15 20:11:20
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1648004 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij