Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Władza / Komisje / Komisje Rady Gminy Domaniewice 2002 - 2006
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Komisje Rady Gminy Domaniewice 2002 - 2006

  Komisja Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

  1. Bogdan Kołdziejczyk  
  2. Sławomir Sałek
  3. Grzegorz Jurga
  4. Marek Rutkowski

  Zakres działania:

  1. Budżet i finanse
  2. Planowanie przestrzenne
  3. Gospodarka gruntami gruntami i nieruchomościami
  4. Inwestycje
  5. Rolnictwo
  6. Ochrona środowiska

   

   

  Komisja Infrastruktury Społecznej

  1. Krystyna Burzyńska
  2. Tadeusz Kuciński
  3. Jerzy Wójcie
  4. Leszek Pawlata

  Zakres działania:

  1. Oświata
  2. Kultura, sport i turystyka
  3. Zdrowie i pomoc społeczna
  4. Promocja gminy
  5. Sprawy obywatelskie (OSP, KGW itp.)

   

  Komisja Koordynująca Prace Organów Gminy

  1. Mirosław Sut
  2. Tadeusz Szymajda
  3. Marek Gejo
  4. Wanda Osówniak
  5. Marek Rutkowski
  6. Krystyna Burzyńska

  Przedmiot działania:

  Współpraca i współdziałanie Rady Gminy i jej organów wewnętrznych oraz Wójta    Gminy.

  Komisja Rewizyjna

  1. Wanda Osówniak
  2. Józef Kolec 
  3. Stanisław Staniszewski
  4. Sławomir Karcz

   

  Przedmiot działania:

  1. Opiniowanie wykonania budżetu, występowanie do rady Gminy z wnioskiem wnioskiem sprawie udzielenia absolutorium lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
  2. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy w zakresie kontroli.

   

  Dodany 2006-12-12 13:43:37 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 1007
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2006-12-12 14:18:11               Historia zmian [1]
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1711188 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij