Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - klauzule informacyjne
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Budżet / Sprawozdawczość na rok bieżšcy
    Sprawozdawczość za rok 2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

    Sprawozdanie z wykonaia budżetu za II kwartał 2017 roku (96 KB)

     

    Informacja o zobowiązaniach, poręczeniach i udzielonych dotacjach za 2016 rok (46 KB)

     

    Informacja kwartalna dotycząca zobowiązań oraz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2017 roku. (25 KB)

     

    Rb NDS za I kw. 2017 r. - wykonanie budżetu (171 KB)

    Dodany 2017-07-05 07:51:14 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 197
    Ważny do: bezterminowo
    Modyfikacja 2017-08-02 10:14:32               Historia zmian [1]
    Publikacja 2017-07-05 07:51:35
    Sprawozdawczość za rok 2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

    Sprawozdanie finansowe za rok 2016 (111 KB)

    RB NDS za za I kwartał 2016 r. (94 KB)

    RB NDS za za II kwartał 2016 r. (94 KB)

    RB NDS za za III kwartał 2016 r. (94 KB)

    RB NDS za za IV kwartał 2016 r. (94 KB)

    Dodany 2017-03-13 13:12:22 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 247
    Ważny do: bezterminowo
    Modyfikacja 2017-07-05 10:02:02               Historia zmian [1]
    Publikacja 2017-03-13 13:13:11
    Sprawozdawczość za rok 2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

    INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOMANIEWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 roku (196 KB)

     

    Spraw finansowe za rok 2015. (292 KB)

     

    SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2015 ROKU. (238 KB)

     

    Załączniki 1-6 do SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2015 ROKU. (87 KB)

    Dodany 2016-06-28 10:08:49 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 492
    Ważny do: bezterminowo
    Modyfikacja 2016-06-28 10:09:13               Historia zmian
    Publikacja 2016-06-28 10:09:18
    Sprawozdawczość za rok 2013 i 2014.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

    Sprawozdanie Wójta Gminy Domaniewice z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy Domaniewice za 2014 rok Budżet Gminy Domaniewice za 2014 rok wykonany został następująco: (1105 KB)

     

    INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOMANIEWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 roku (186 KB)

     

    Sprawozdanie finansowe za rok 2014. (296 KB)

     

      SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2013 ROK . (431 KB)

     

    WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2013 ROK. (419 KB)

     

    WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2013 ROK . (431 KB)

     

    STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH (162 KB)

     

    WYKONANIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2013 ROKU . (150 KB)

     

    WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE ZA 2013 ROKU. (126 KB)

     

    Dodany 2014-05-29 12:27:48 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1061
    Ważny do: bezterminowo
    Modyfikacja 2016-06-28 10:02:47               Historia zmian [4]
    Publikacja 2014-05-29 12:28:15
    Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

    Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I kwartał 2012r. (67 KB)

    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Domaniewice za 2010 rok (378 KB)

    Załącznik nr 1 (250 KB)

    Załącznik nr 2 (569 KB)

    Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2011 roku (318 KB)

    Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 (1466 KB)

    Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 (3142 KB)

    Sprawozdanie Rb-N wg stanu na koniec III kwartału 2011 (471 KB)

    Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30.09.2011 (354 KB)

    Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2011 (573 KB)

    Dodany 2004-04-23 15:24:37 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 2519
    Ważny do: bezterminowo
    Modyfikacja 2012-05-30 12:14:47               Historia zmian [8]
    Menu Podmiotowe

     
    Ranking stron
     
    Sprawy
    Klucz:
     
    Logowanie
    Login:
    Hasło:
     
    Redaktorzy strony
    BIP Redagują:
    Zofia Sut   Napisz wiadomość
        Tel: 0-46 838-35-22
    Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
        Tel: 46 830 17 66
    Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
        Tel: Brak
    Beata Kapusta   Napisz wiadomość
        Tel: Brak


    Wersje elektroniczne
    Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
    1647546 odwiedzin
    Statystyki zaawansowane

    Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

    Zamknij