Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o przetargach 2017
  Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Domaniewice w 2018 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PZ.271.11.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1253 KB)

  PZ.271.11.2017 Informacja z otwarcia ofert (322 KB)

  PZ.271.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu nr 613285-N-2017 (551 KB)

  PZ.271.11.2017 SIWZ (1612 KB)

  PZ.271.11.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ (1250 KB)

  PZ.271.11.2017 Załącznik Nr 10 do SIWZ (992 KB)

  PZ.271.11.2017 Załączniki Nr 1,2,3,5,6,7,8,9 do SIWZ (686 KB)

  PZ.271.11.2017 Załączniki Nr 1,2,3,5,6,7,8,9 do SIWZ wersja edytowalna (76 KB)

   

  Dodany 2017-11-09 12:11:52 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 1036
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-12-07 15:29:11               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-11-09 12:17:24
  Przebudowa dróg gminnych nr 105111E, 105137E, 105143E w miejscowości Reczyce gmina DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PZ.271.10.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (347 KB)

  PZ.271.10.2017 Informacja z otwarcia ofert (330 KB)

  PZ.271.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu nr 591145-N-2017 (486 KB)

  PZ.271.10.2017 -SIWZ Przebudowa dróg gminnych nr 105111E, 105137E, 105143E w miejscowości Reczyce gmina Domaniewice (630 KB)

  PZ.271.10.2017 Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (10631 KB)

  PZ.271.10.2017 - Załaczniki do SIWZ - wersja edytowalna (81 KB)

   

  Dodany 2017-09-20 15:17:02 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 1476
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-10-10 09:26:06               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-09-20 15:18:12
  Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg III)Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PZ.271.9.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (380 KB)

   

  PZ.271.9.2017 Informacja z otwarcia ofert (362 KB)

   

  PZ.271.9.2017 Ogłoszenie o zamówieniu nr 581696-N-2017 z dnia 2017.08.31 (486 KB)

   

  PZ.271.9.2017 - SIWZ Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (719 KB)

   

  PZ.271.9.2017 - Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (16753 KB)

   

  PZ.271.9.2017 - Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (82 KB)

  Dodany 2017-08-31 14:24:41 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 1725
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-22 14:56:49               Historia zmian [4]
  Publikacja 2017-08-31 14:26:18
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Domaniewice Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PZ.271.7.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-1 (791 KB)

  ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW (81 KB)

  PZ.271.7.2017 Ogłoszenie o zamówieniu nr 580368-N-2017 z dnia 2017.08.30 (145 KB)

  PZ.271.7.2017 Ogłoszenie o zamówieniu nr L-314-2017 - Platforma Licytacji (1089 KB)

  PZ.271.7.2017 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (30 KB)

  PZ.271.7.2017 Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia (22 KB)

  PZ.271.7.2017 Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udziału w postępowaniu (20 KB)

  PZ.271.7.2017 Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia (32 KB)

  PZ.271.7.2017 Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej (124 KB)

  PZ.271.7.2017 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (359 KB)

  PZ.271.7.2017 Wykaz dostaw (37 KB)

  PZ.271.7.2017 Wzór wniosku (30 KB)

  PZ.271.7.2017 Załącznik nr 1 do projektu umowy (364 KB)

   

  Dodany 2017-08-30 12:59:12 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 1741
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-19 13:37:29               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-08-30 13:01:05
  Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (przetarg II)Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PZ.271.8.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (309 KB)

   

  PZ.271.8.2017 Informacja z otwarcia ofert (368 KB)

   

  PZ.271.8.2017 Ogłoszenie o zamówieniu nr 571197-N-2017 z dnia 2017.08.11 (486 KB)

   

  PZ.271.8.2017 - SIWZ Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (719 KB)

   

  PZ.271.8.2017 - Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (16753 KB)

   

  PZ.271.8.2017 - Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (136 KB)

  Dodany 2017-08-11 14:17:04 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 1893
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-31 12:08:51               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-08-11 14:21:52
  Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PZ.271.6.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (328 KB)

   

  PZ.271.6.2017 Informacja z otwarcia ofert (400 KB)

   

  PZ.271.6.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500003985-N-2017 z dnia 17.07.2017 (13 KB)

   

  PZ.271.6.2017 Modyfikacja nr 1 treści SIWZ (540 KB)

   

   

   

  W związku z niezałączeniem jednego załącznika do Dokumentacji projektowej – PZ.271.6.2017 –Zał. nr 9 do SIWZ poniżej zamieszczamy brakujący dokument tj. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót instalacji zewn. kanalizacji sanit. ze szczelnym zbiornikiem ścieków, instal. wewn. wod-kan i cw.

  Brakujący dokument do PZ.271.6.2017 zał. nr 9 SIWZ z dnia 14.07.2017 r. STiOR Inst. WOD-KAN (1961 KB)

   

   

  PZ.271.6.2017 Ogłoszenie nr 551461-N-2017 z dnia 2017.07.14 (484 KB)

   

  PZ.271.6.2017 - SIWZ Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (714 KB)

   

  PZ.271.6.2017 - Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (15034 KB)

   

  PZ.271.6.2017 - Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (81 KB)

  Dodany 2017-07-14 14:28:56 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 2201
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-11 10:19:30               Historia zmian [3]
  Publikacja 2017-07-14 14:29:08
  Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.(przetarg II)Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PZ.271.5.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (361 KB)

   

  Informacja z otwarcia ofert PZ.271.5.2017 (331 KB)

   

  PZ.271.5.2017 Ogłoszenie nr 538488-N-2017 z dnia 2017.06.23 (486 KB)

   

  PZ.271.5.2017 - SIWZ - Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa. (722 KB)

   

  PZ.271.5.2017 - Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (5136 KB)

   

  PZ.271.5.2017 - Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (81 KB)

  Dodany 2017-06-23 15:19:28 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 2389
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-21 14:48:33               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-06-23 15:20:26
  PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.- aktualizacja I Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.-aktualizacja II (323 KB)

   

  PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.-aktualizacja I (324 KB)

   

  PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. (292 KB)

  Dodany 2017-05-22 09:52:11 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 2727
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-10 11:57:53               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-05-22 09:52:17
  „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (Przetarg II)Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PZ.271.3.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (320 KB)

   

  PZ.271.3.2017 Informacja z otwarcja ofert (319 KB)

   

  Odpowiedź na pytanie do SIWZ PZ.271.3.2017 (176 KB)

   

  Ogłoszenie nr 525653-N-2017 z dnia 2017-06-06 (407 KB)

   

  PZ.271.3.2017-SIWZ-„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (718 KB)

   

  Załacznik nr 9 do SIWZ -Dokumentacja projektowa PZ.271.3.2017 (5917 KB)

   

  PZ.271.3.2017- Załączniki do SIWZ wersja edytowalna (79 KB)

  Dodany 2017-06-06 13:05:56 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 2553
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-05 11:52:19               Historia zmian [3]
  Publikacja 2017-06-06 13:08:02
  Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PZ.271.2.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (312 KB)

  PZ.271.2.2017 Informacja z otwarcja ofert (317 KB)

  PZ.271.2.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 91305 - 2017 z dnia 2017-06-01 (279 KB)

  PZ.271.2.2017 Modyfikacja nr 1 treści SIWZ (283 KB)

  PZ.271.2.2017 Zał nr 1 do SIWZ wersja edytowalna po Modyfikacji nr 1 treści SIWZ (44 KB)

  PZ.271.2.2017 Przedmiar (cz. Zał. nr 9 do SIWZ) po Modyfikacji nr 1 (264 KB)

   

  Ogłoszenie nr 513775-N-2017 z dnia 2017-05-23 (476 KB)

  PZ.271.2.2017 - SIWZ Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (720 KB)

  PZ.271.2.2017- Załączniki do SIWZ wersja edytowalna (80 KB)

  Załacznik nr 9 do SIWZ -Dokumentacja projektowa PZ.271.2.2017 (3725 KB)

   

  Dodany 2017-05-23 13:03:08 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 2699
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-23 08:49:53               Historia zmian [3]
  Publikacja 2017-05-23 13:04:45
  Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie nr 99830-2017 o udzieleniu zamówienia -postępowanie unieważnione (18 KB)

   

  PZ.271.4.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (267 KB)

   

  PZ.271.4.2017 Informacja z otwarcja ofert (304 KB)

   

  Ogłoszenie nr 527642-N-2017 z dnia 07.06.2017 r. -Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa. (407 KB)

   

  PZ.271.4.2017 - SIWZ - Przebudowa drogi w m. Domaniewice - ul. Akacjowa. (722 KB)

   

  PZ.271.4.2017 - Zał. nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (5136 KB)

   

  PZ.271.4.2017 - Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (80 KB)

   

  Dodany 2017-06-07 14:02:24 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 2530
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-22 15:07:17               Historia zmian [3]
  Publikacja 2017-06-07 14:03:53
  „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Ogłoszenie nr 92227-2017 o udzieleniu zamówienia -postępowanie unieważnione (379 KB)

   

  PZ.271.1.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (339 KB)

   

  Informacja z otwarcia ofert PZ.271.1.2017 (399 KB)

   

  Odpowiedzi na pytania do SIWZ PZ.271.1.2017 (290 KB)

   

  Ogłoszenie nr 509847-N-2017 z dnia 2017-05-16 r. (486 KB)

   

  PZ.271.1.2017- Załączniki do SIWZ wersja edytowalna (56 KB)

   

  PZ.271.1.2017-SIWZ-„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice” (718 KB)

   

  Załacznik nr 9 do SIWZ -Dokumentacja projektowa PZ.271.1.2017 (5917 KB)

   

  Dodany 2017-05-22 09:49:37 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 2725
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-02 15:13:14               Historia zmian [7]
  Publikacja 2017-05-22 09:49:58
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1712556 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij