Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Tablica ogłoszeń / Gospodarka odpadami
  Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2017 i 2018r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  An aliza stanu gospodarki odp adami komunalnymi na terenie Gminy Domaniewice za 2017 r. (2149 KB)

   

  I N F O R M A C J A (108 KB)

   

  Kalendarz wywozu odpadów w 2018r. (1245 KB)

   

   

  UCHWAŁA NR XXXVII/215/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaniewice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (97 KB)

   

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2017 (362 KB)

   

  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOMANIEWICE ZA 2016R. (1100 KB)

   

   

   2017 r GMINA DOMANIEWICE REJON 1 DOMANIEWICE (239 KB)

   

  2017 r GMINA DOMANIEWICE REJON 2 STRONIEWICE, STRZEBIESZEW, SAPY, SKARATKI POD LAS DOMANIEWICE – STARA WIEŚ, SZEROKIE POLE (235 KB)

   

  2017 r GMINA DOMANIEWICE REJON 3 SKARATKI POD ROGÓŹNO, SKARATKI, LISIEWICE DUZE, LISIEWICE MAŁE, ROGÓŹNO I, ROGÓŹNO II, ROGÓŹNO BOROWINY, ROGÓŹNO OKRĘT (235 KB)

   

  2017 r GMINA DOMANIEWICE REJON 4 KRĘPA, RECZYCE, ROGÓŹNO-KRĘPA CPN, (235 KB)

  Dodany 2016-12-07 13:34:49 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1696
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-04-30 09:20:50               Historia zmian [7]
  Publikacja 2016-12-07 13:34:57
  Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2016 rWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMANIEWICE (59 KB)

   

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaniewice za rok 2015 (1950 KB)

   

  Informacja (25 KB)

   

  2016 r GMINA DOMANIEWICE REJON 1 Poniższy harmonogram będzie obowiązywał tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy Tonsmeier Centrum sp. Z o.o. wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie gminy w 2016 roku. (240 KB)

   

  2016 r GMINA DOMANIEWICE REJON 2 Poniższy harmonogram będzie obowiązywał tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy Tonsmeier Centrum sp. Z o.o. wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie gminy w 2016 roku. STRONIEWICE, STRZEBIESZEW, SAPY, SKARATKI POD LAS DOMANIEWICE – STARA WIEŚ, SZEROKIE POLE (235 KB)

   

  2016 r GMINA DOMANIEWICE REJON 3 Poniższy harmonogram będzie obowiązywał tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy Tonsmeier Centrum sp. Z o.o. wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie gminy w 2016 roku. SKARATKI POD ROGÓŹNO, SKARATKI, LISIEWICE DUZE, LISIEWICE MAŁE, ROGÓŹNO I, ROGÓŹNO II, ROGÓŹNO BOROWINY, ROGÓŹNO OKRĘT (235 KB)

   

  2016 r GMINA DOMANIEWICE REJON 4 Poniższy harmonogram będzie obowiązywał tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy Tonsmeier Centrum sp. Z o.o. wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie gminy w 2016 roku. KRĘPA, RECZYCE, ROGÓŹNO-KRĘPA CPN, (235 KB)

  Dodany 2016-02-18 17:58:13 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 2485
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-03 12:10:34               Historia zmian [2]
  Publikacja 2016-03-01 08:29:51
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaniewice za rok 2014. (372 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-08-17 09:19:13 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 3351
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-17 09:19:13               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-17 09:19:16
  Kalendarz odbioru odpadów komunalnych GMINA DOMANIEWICE 2015 rWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMANIEWICE (35 KB)

   

   

  GMINA DOMANIEWIC REJON 1 Poniższy harmonogram będzie obowiązywał tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy Tonsmeier Centrum sp. Z o.o. wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie gminy w 2015 roku. (152 KB)

   

  GMINA DOMANIEWICE 3 SKARATKI POD ROGÓŹNO, SKARATKI, LISIEWICE DUZE, LISIEWICE MAŁE, ROGÓŹNO I, ROGÓŹNO II, ROGÓŹNO BOROWINY, ROGÓŹNO OKRĘT (174 KB)

   

  GMINA DOMANIEWICE 4 KRĘPA, RECZYCE, ROGÓŹNO-KRĘPA CPN, (172 KB)

   

  GMINA DOMANIEWICE REJON 2 Poniższy harmonogram będzie obowiązywał tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy Tonsmeier Centrum sp. Z o.o. wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie gminy w 2015 roku. STRONIEWICE, STRZEBIESZEW, SAPY, SKARATKI POD LAS DOMANIEWICE – STARA WIEŚ, SZEROKIE POLE (173 KB)

   

   

  Dodany 2015-01-28 12:24:48 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 4147
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-10 10:55:38               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-01-28 12:25:40
  HARMONOGRAM 2014 r GMINA DOMANIEWICEWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  2014 r GMINA DOMANIEWICE 1 DOMANIEWICE (97 KB)

  2014 r GMINA DOMANIEWICE 2 STRONIEWICE, STRZEBIESZEW, SAPY, SKARATKI POD LAS (99 KB)

  2014 r GMINA DOMANIEWICE 3 SKARATKI POD ROGÓŹNO, SKARATKI, LISIEWICE DUZE, LISIEWICE MAŁE, ROGÓŹNO I, ROGÓŹNO II, ROGÓŹNO BOROWINY, ROGÓŹNO OKRĘT (101 KB)

  2014 r GMINA DOMANIEWICE 4 KRĘPA, RECZYCE, ROGÓŹNO-KRĘPA CPN, (98 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-12-05 18:44:01 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 5089
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-05 18:44:01               Historia zmian
  Obowiązukące uchwałyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (1809 KB)

  Informacja o wysokości opłat. (1301 KB)

  UCHWAŁA NR XXII/130/12 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaniewice (150 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/140/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaniewice (61 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/141/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. (1462 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/142/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (62 KB)

  UCHWAŁA NR XXII/131/12 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. (60 KB)

  UCHWAŁA NR XXII/134/12 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (70 KB)

  Dodany 2013-03-14 20:09:14 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 5639
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-19 13:10:03               Historia zmian [1]
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1677275 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij