Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Tablica ogłoszeń / Środowisko
  O D P A D Y.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZGŁOSZENIE UCZESTNISTWA W REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU (15 KB)

   

  W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia polegającego na: „Unieszkodliwieniu z terenu Gminy Domaniewice odpadów zawierających azbest magazynowanych na posesjach, a ujawnionych i zinwentaryzowanych podczas inwentaryzacji w 2016 roku oraz odpadów zgłoszonych przez ich właścicieli, a powstałych do dnia 31 kwietnia 2018 r. w ramach zinwentaryzowanych zasobów na poszczególnych posesjach” (14 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-05-08 15:33:00 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 120
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-05-08 15:33:00               Historia zmian
  Publikacja 2018-05-08 15:33:06
  Strategia rozwoju gminy.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXIX/179/17 Rady Gminy Domaniewice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2016-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (120 KB)

   

  Strategia Rozwoju Gminy Domaniewice 29-04-2016 (2887 KB)

   

  Prognoza oddziaływania na środowisko Gmina Domaniewice 29 09 2016 (1675 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-04-10 09:21:19 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 708
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-10 09:21:19               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-10 09:21:29
  Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMANIEWICE o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (12 KB)

   

   

  „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice na lata 2016 – 2021 ” . (65 KB)

  Dodany 2016-12-29 08:41:44 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 935
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-12 13:13:07               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-12-29 08:41:48
  ŚrodowiskoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na dzień 05 sierpnia 2015r. (476 KB)

   

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na marzec 2015r. (472 KB)

   

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na 2015r. (631 KB)

   

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (48 KB)

   

  PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY DOMANIEWICE pow. łowicki, woj. łódzkie NA LATA 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) (2025 KB)

   

  Prognoza oddziaływania na srodowisko „Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Domaniewice, pow. łowicki, woj. łódzkie NA LATA 2012 – 2015 (z uwzglednieniem perspektywy do 2032)” (277 KB)

   

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (47 KB)

   

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (414 KB)

  Dodany 2012-10-26 10:39:48 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 3870
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-10 14:26:10               Historia zmian [8]
  ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCHWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMANIEWICE (35 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-09 09:48:53 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 2435
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-09 09:48:53               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-09 09:48:58
  OBWIESZCZENIEWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie (301 KB)

  1.Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice. (2025 KB)

  2.Prognozy oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice. (280 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-11-29 10:20:15 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 3483
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-29 10:20:15               Historia zmian
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1712556 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij