Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny - obowiązujących na 2017 rok
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
Zapytanie ofertowe - Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku Ośrodka Zdrowia w DomaniewicachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Zawiadomienie o braku wyboru najkorzystniejszej oferty (504 KB)

Zmiana terminu składania ofert-zapytanie ofertowe wraz z zł nr 1 i 2 (83 KB)

PPZ.271.5.2016 -Zapytanie ofertowe wraz z zał. nr 1 i 2 (81 KB)

Zał. nr 3 Kosztorys ofertowy (49 KB) 

Zał. nr 4 Opis techniczny (17 KB)

Dodany 2016-09-30 13:03:31 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 17896
Autor dokumentu:
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-10-21 14:00:49               Historia zmian [2]
Publikacja 2016-09-30 13:03:55
ZAPYTANIE OFERTOWE na „Termomodernizację budynku OSP w Sapach”Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (44 KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE (78 KB)

ZAŁĄCZNIK NR 2 (48 KB)

Dodany 2016-04-13 10:43:10 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 24181
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2016-04-26 13:17:16               Historia zmian [1]
Publikacja 2016-04-13 10:43:40
Zapytanie ofertowe na: Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Zawiadomienie o wyborze oferty. (27 KB)

 

 USUWANIE AWARII URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH NA TERENIE GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W DOMANIEWICACH W 2015 R. (104 KB)

Dodany 2015-01-21 15:42:39 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 47902
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2015-02-10 10:09:16               Historia zmian [2]
Publikacja 2015-01-21 15:42:43
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REWITALIZACĘ CENTRUM MIEJSCOWOŚCI STRONIEWICEWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (867 KB)ZAPYTANIE OFERTOWE NA REWITALIZACĘ CENTRUM MIEJSCOWOŚCI STRONIEWICE (1099 KB)

Załącznik Nr 2 (28 KB)

Załącznik Nr 3 (2059 KB)

Dodany 2014-03-06 15:49:53 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 67354
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2014-03-22 12:34:52               Historia zmian [1]
Publikacja 2014-03-06 15:51:55
Zapytanie ofertowe na: Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - na: „Usuwanie awarii melioracji wodnych oraz bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminnej Spółki Wodnej w Domaniewicach w 2014 roku” (177 KB)

 Zapytanie ofertowe na: usuwanie awarii Urządzeń melioracji wodnych oraz bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych na Terenie gminnej spółki wodnej w Domaniewicach W 2014 R. (81 KB)

Dodany 2014-01-21 11:13:28 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 69343
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2014-02-05 14:18:40               Historia zmian [1]
Publikacja 2014-01-21 11:13:39
Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2014”Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (32 KB)

Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2014” (51 KB)

Dodany 2013-12-10 13:30:37 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 70750
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2013-12-20 13:14:10               Historia zmian [1]
Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2014r.” Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (29 KB)

Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2014r.” (143 KB)

Dodany 2013-12-10 13:34:21 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 70668
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2013-12-20 12:44:44               Historia zmian [1]
Zapytanie ofertowe na: „Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2014 roku”Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (30 KB)

Zapytanie ofertowe na: „Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2014 roku” (52 KB)

Dodany 2013-12-10 13:19:48 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 70669
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2013-12-19 08:51:52               Historia zmian [1]
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację projektu \Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (75 KB)

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzetu (116 KB)

Formularz ofertowy (76 KB)

Formularz asortymentowo-cenowy z opisem przedmiotu (199 KB)

Umowa (103 KB)

 

Dodany 2013-08-14 14:48:42 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 74729
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2013-09-02 08:59:38               Historia zmian [1]
Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2013r.” Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE (27 KB)Zapytanie ofertowe na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Domaniewice w sezonie oświetleniowym w 2013r.” (144 KB)

Dodany 2012-12-19 15:14:44 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 80614
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2012-12-28 17:15:20               Historia zmian [1]
Zapytanie ofertowe na: Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2013 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE (27 KB)Zapytanie ofertowe na: Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i sieci kanalizacji na terenie gminy Domaniewice w 2013 roku (52 KB)

Dodany 2012-12-19 15:17:52 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 80339
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2012-12-28 17:13:43               Historia zmian [1]
Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2013”Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE (27 KB)Zapytanie ofertowe na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Domaniewice w sezonie zimowym 2013” (48 KB)

Dodany 2012-12-17 15:16:12 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 80513
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2012-12-28 17:09:52               Historia zmian [1]
Zapytanie o cenę:Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

 Zapytanie o cenę na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu „Silni i zdolni z indywidualizacją” (121 KB)

Zapytanie o cenę na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu „Silni i zdolni z indywidualizacją” (121 KB)

Zapytanie o cenę na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy „Silni i zdolni z indywidualizacją” (111 KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dotyczy: na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu „Silni i zdolni z indywidualizacją” (100 KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dotyczy: na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu „Silni i zdolni z indywidualizacją” (97 KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Dotyczy: na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy „Silni i zdolni z indywidualizacją” (97 KB)

Dodany 2012-10-03 15:33:15 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 82173
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2012-10-15 11:57:01               Historia zmian [1]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1522743 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij