Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Tablica ogłoszeń / Ogłoszenia, komunikaty.
  OGŁOSZENIEWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice informuje o możliwości uzyskania dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy Domaniewice przez Spółki Wodne. (138 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-02-12 14:21:20 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1327
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-12 14:21:20               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-12 14:21:29
  Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zyskuo nazadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poĘtku public znego i o wolontariacie. (762 KB)

   

   Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku (15 KB)

  Dodany 2017-01-30 14:15:19 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 5331
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-01-26 09:37:45               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-01-30 14:15:29
  Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Skaratkach i Reczycach, gm. Domaniewice

   

  Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż po przeprowadzeniu działań naprawczych  wykonano  badania jakości wody przez Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu .

  Wyniki ponownych badań potwierdzają,  iż woda z tych wodociągów jest wolna od bakterii grupy coli.

  W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu w dniu 30.11.2017r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia z wyżej wymienionych wodociągów.

   

   

   

                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                      Paweł Kwiatkowski

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-30 15:25:51 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 1928
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-30 15:25:51               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-30 15:26:13
  KomunikatWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu

  w Skaratkach i Reczycach

   

  Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wodociągów publicznych w Skaratkach (Skaratki, Sapy, Skaratki pod Las, Lisiewice Małe, Lisiewice Duże)  i Reczycach woda jest nieprzydatna do spożycia i zostaje odcięty jej dopływ ze stacji SUW w Skaratkach i Reczycach. 

  Na czas usunięcia awarii z uwagi na możliwości techniczne, zaopatrzenie wszystkich mieszkańców Gminy  w wodę przydatną do spożycia odbywać się będzie  ze Stacji Uzdatniania  Wody w Domaniewicach. 

   

   

   

  Dodany 2017-11-17 10:51:02 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 2051
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-17 10:52:22               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-17 10:52:26
  OgłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice zatrudni w Urzędzie Gminy pracownika na stanowisko obsługi - robotnik gospoadarczay. (146 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-09-01 22:44:29 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 2774
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-01 22:44:29               Historia zmian
  Publikacja 2017-09-01 22:44:44
  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2017Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2017 (362 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-08-24 12:23:47 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 2876
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-24 12:23:47               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-24 12:24:18
  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 42Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 42 (11 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-08-09 15:05:31 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 3016
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-09 15:05:31               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-09 15:05:39
  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 4Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 4 (11 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-08-04 07:44:47 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 3082
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-04 07:44:47               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-04 07:44:53
  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 2Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 2 (1 KB)

  ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 40 wydanego dnia 29.07.2017 o godz. 12:53 

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2

  Obszar: województwo łódzkie

  Ważność: od godz. 10:00 dnia 02.08.2017 do godz. 20:00 dnia 04.08.2017

  Przebieg: W dniach od 02.08 do 04.08.2017 prognozuje się temperaturę maksymalną od 29°C do 31°C.Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

  Uwagi: Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.

  Dyżurny synoptyk: Piotr Szewczak

  Godzina i data wydania: godz. 09:58 dnia 02.08.2017

  Dodany 2017-08-01 09:21:16 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 3056
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-02 11:33:58               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-08-02 11:31:50
  OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 34Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ostrzeżenie nr 34 (47 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-10 12:03:28 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 3344
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-10 12:03:28               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-10 12:03:42
  OSTRZEŻENIE Meteorologiczne Nr 32Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

  OSTRZEŻENIE Nr 32

  Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

  Obszar: województwo łódzkie

  Ważność: od godz. 14:00 dnia 07.07.2017 do godz. 24:00 dnia 07.07.2017

  Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

  Uwagi: Brak.

  Dyżurny synoptyk: Piotr Szewczak

  Godzina i data wydania: godz. 09:34 dnia 07.07.2017

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-07 10:18:25 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 3399
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-07 10:18:25               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-07 10:18:44
  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnymWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (12 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-05 07:24:41 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 3418
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-05 07:24:41               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-05 07:26:59
  I N F O R M A C J AWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  I N F O R M A C J A     Wójt Gminy w Domaniewicach informuje o możliwości uzyskania dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy Domaniewice przez Spółki Wodne. (12 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-06-12 15:06:40 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 3670
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-12 15:06:40               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-12 15:07:11
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku (89 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-05-31 11:46:21 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 3807
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-31 11:46:21               Historia zmian
  Publikacja 2017-05-31 11:46:26
  ZarządzenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zarządzenie Wojewody Łódxkiego (290 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-05-09 10:51:17 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 4082
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-09 10:51:17               Historia zmian
  Publikacja 2017-05-09 10:51:26
  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ciągnika rolniczego marki MTZ, model 12048AWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ciagnika marki MTZ, model 12048A (17 KB)

  Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego marki MTZ, model 12048A (582 KB)

  Zdjęcia ciągnika rolniczego marki MTZ, model 12048A wystawionego na sprzedaż w ramach przetargu ustnego nieograniczonego (42731 KB)

   

  Dodany 2017-04-11 15:14:29 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 4561
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-09 10:49:59               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-04-11 15:17:16
  KOMUNIKAT NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WET.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  KOMUNIKAT NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WET. (1147 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-04-07 13:46:39 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 4490
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-07 13:46:39               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-07 13:47:35
  „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2016 - 2020”.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2016 - 2020”. (158 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-04-03 08:28:43 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 4551
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-03 08:28:43               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-03 08:29:14
  Ogłoszenie.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Szanowni Państwo, oczyszczalnia ścieków w Mokrej Prawej dysponuje ustabilizowanym komunalnym osadem ściekowym o kodzie: 19 08 05, który przekaże do wykorzystania rolniczego. Odpad spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257) i może być stosowany w rolnictwie zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). (185 KB)

   

  Ogłoszenie o szkoleniu - ARiMR (464 KB)

  Dodany 2017-03-10 08:59:26 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 4849
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-22 14:02:47               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-03-10 08:59:38
  OgłoszeniaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZGŁOSZENIE UCZESTNISTWA W REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU (15 KB)

   

  Informacje - „Unieszkodliwieniu z terenu Gminy Domaniewice odpadów zawierających azbest magazynowanych na posesjach, a ujawnionych i zinwentaryzowanych podczas inwentaryzacji w 2016 roku oraz odpadów zgłoszonych przez ich właścicieli, a powstałych do dnia 15 marca 2017 r. w ramach zinwentaryzowanych zasobów na poszczególnych posesjach” (14 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-07 08:16:19 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 4901
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-07 08:16:19               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-07 08:16:24
  Wykaz osób, którym przyznano nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wykaz osób, którym przyznano nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym w 2016 roku. (52 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-01 10:53:00 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 4967
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-01 10:53:00               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-01 10:53:22
  Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice na lata 2016 – 2021 ” . (65 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-29 08:39:52 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 5730
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-29 08:39:52               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-29 08:40:04
  Informacja dotyczaca zaopatrywania świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium RPWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informcja dotycząca zaopartywania świń w świadectwo zdrowia (1555 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-11-08 09:47:50 przez Beata Kapusta         Wyświetlony: 6260
  Autor dokumentu: Beata Kapusta
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-08 09:47:50               Historia zmian
  Publikacja 2016-11-08 09:52:01
  Wójt Gminy Domaniewice oraz Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Domaniewicach serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice oraz Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Domaniewicach serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze które odbędą się 21 sierpnia o godz.14 00 na boisku sportowym przy Gimnazjum Publicznym w Domaniewicach. (263 KB)

  Dodany 2016-08-17 07:49:32 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 7123
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-08-17 09:51:27               Historia zmian [2]
  Publikacja 2016-08-17 07:49:47
  INFORMACJA DLA WŁASCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWAWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  INFORMACJA (655 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-07-14 14:24:27 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 7540
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-07-14 14:24:27               Historia zmian
  Publikacja 2016-07-14 14:24:38
  INFORMACJAWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informujemy mieszkańców Gminy Domaniewice iż, zgodnie
  z podjętą UCHWAŁĄ NR XX/115/16 Rady Gminy Domaniewice
  z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Domaniewice, uległy zmianie stawki za wodę
  i ścieki zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały.

   

  TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
  I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

  Taryfowe grupy odbiorców wody

  Grupa I

  Gospodarstwa domowe opomiarowane

  Grupa II

  Gospodarstwa domowe nieopomiarowane

  Grupa III

  Działalność gospodarcza

  Cena za 1 m³ dostarczanej wody w wysokości :

  Grupa odbiorców

  Cena brutto w zł.

  I

  2,30

  II

  2,40

  III

  2,90

  Taryfowe grupy odbiorców ścieków

   

  Grupa I

  Gospodarstwa domowe opomiarowane

  Grupa II

  Gospodarstwa domowe nieopomiarowane

  Grupa III

  Działalność gospodarcza

  Cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków w wysokości :

  Grupa odbiorców

  Cena brutto w zł.

  I

  3,50

  II

  3,70

  III

  4,80

  Miesięczna opłata abonamentowa – 1,00 zł. brutto.

   

  Wójt Gminy Domaniewice

                                                                          Paweł Kwiatkowski

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-06-16 08:51:08 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 7869
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-16 08:51:08               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-16 08:51:22
  Wyniki otwartego konkursu ofert.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (23 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-06-14 11:11:38 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 7853
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-14 11:11:38               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-14 11:11:46
  InformacjaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Wójt Gminy w Domaniewicach informuje o możliwości  uzyskania dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy Domaniewice przez Spółki Wodne.

  Wniosek należy składać  zgodnie z Uchwałą  NR XII/68/11 Rady Gminy Domaniewice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie  zasad udzielenia dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia  dotacji i sposobu jej rozliczania ( Dz. Urz. Woj. Łódź. poz.86/2012 z dnia 18.01.2012r.) 

   

   

   Domaniewice 01.06.2016                                                                                                   Wójt Gminy Domaniewice

  Paweł Kwiatkowski

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-06-02 07:37:09 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 8013
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-02 07:37:09               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-02 07:37:18
  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  KONKURS NA ZADANIE PUBLICZNE (23 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-05-13 11:35:11 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 8276
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-05-13 11:35:11               Historia zmian
  Publikacja 2016-05-13 11:35:23
  VIII Europejski Tydzień Sportu dla WszystkichWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   VIII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich Gmina Domaniewice przystępuje do organizacji ósmej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach którego rozegrany zostanie XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin. Wydarzenie ma zasięg ogólnopolski, odbywać się będzie w terminie od 26 maja do 1 czerwca 2016r. (196 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-05-12 07:31:11 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 8288
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-05-12 07:31:11               Historia zmian
  Publikacja 2016-05-12 07:31:19
  InformacjaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  INFORMACJA

   

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że w związku ze zmianami przepisów Unii Europejskiej w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię, zachodzi konieczność zarejestrowania siedziby stada i zgłaszania zdarzeń zwierzęcych w odpowiednim terminie w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

   

  Domaniewice, 28 kwietnia 2016r.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-28 08:58:49 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 8470
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-28 08:58:49               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-28 08:58:59
  WykazWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Domaniewice, dnia 11.03.2016r
   

  Wykaz osób, którym  przyznano nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.


  Zbigniew  Bródka  - nagroda I stopnia za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego
   we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym.

  Natalia Baleja - nagroda II stopnia za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego
   we współzawodnictwie sportowym krajowym.

  Julia Perzyńska - nagroda II stopnia za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego
   we współzawodnictwie sportowym krajowym.

  Artur  Janicki  -  nagroda II stopnia za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego
   we współzawodnictwie sportowym krajowym.

  Sebastian Janicki-  nagroda II stopnia za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego
  we współzawodnictwie sportowym krajowym.

   Sara Rosiak  -  nagroda II stopnia za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego
  we współzawodnictwie sportowym krajowym.

  Wojciech  Sut  -  nagroda II stopnia za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego
   we współzawodnictwie sportowym krajowym.

  Zbigniew Konecki – nagroda dla trenera za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego przez podopiecznych.

  .Mieczysław Szymajda – nagroda dla trenera  za osiągnięcie  wysokiego wyniku sportowego  przez podopiecznych.
   
                                                                                                            Wójt  Gminy

                                                                                                       Paweł Kwiatkowski
   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-11 15:36:58 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 9182
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-11 15:36:58               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-11 15:37:22
  InformacjaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  INFORMACJA W związku z niekorzystnym stanem przezimowania głównych upraw polowych (ozimin) jest możliwość zgłaszania tych upraw, które kwalifikują się do likwidacji i zostaną ponownie obsiane. (14 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-10 11:23:57 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 9206
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-10 11:23:57               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-10 11:24:07
  WÓJT GMINY DOMANIEWICE I GMINNY OŚRODEK KULTURY W DOMANIEWICACH ZAPRASZAJĄ NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 6 MARCA 2016R.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZAPROSZENIE (319 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-02-29 15:36:48 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 9345
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-29 15:36:48               Historia zmian
  Publikacja 2016-02-29 15:37:16
  Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój”. Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PROGRAM SPOTKANIA (268 KB)

  PLAKAT (401 KB)

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (130 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-02-23 11:06:29 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 9452
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-23 11:06:29               Historia zmian
  Publikacja 2016-02-23 11:06:46
  Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r. w: (62 KB)

  Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” (328 KB)

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych” (1067 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-01-28 10:17:00 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 9811
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-01-28 10:17:00               Historia zmian
  Publikacja 2016-01-28 10:17:12
  Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotomWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (26 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-01-28 08:39:31 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 9829
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-01-28 08:39:31               Historia zmian
  Publikacja 2016-01-28 10:17:19
  ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINYWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY (2230 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-11-20 12:32:14 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 10928
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-11-20 12:32:14               Historia zmian
  Publikacja 2015-11-20 12:32:28
  Informacja - projektWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej.

  www.zainwestujwekologie.pl

   

  W dniu 21.10.2015 r. Gmina Domaniewice podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dotację na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Domaniewice” na kwotę 101.847,00 zł.

  Zadanie polegające na zbieraniu, przygotowaniu do transportu, załadunku, transporcie
  i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice. Łączna ilość zebranego azbestu: 260,445 Mg.

   

  Wójt Gminy Domaniewice

   

  Paweł Kwiatkowski

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-11-17 11:36:54 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 10923
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-11-17 11:36:54               Historia zmian
  Publikacja 2015-11-17 11:37:00
  informacjaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej.

  www.wfosigw.lodz.pl

  Nazwa zadania:

  1. „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Domaniewice ul. Długa Wieś i Kolejowa gm. Domaniewice – etap I”

  2. „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Domaniewice ul. Kolejowa, Skaratki pod Rogóźno i Krępa gm. Domaniewice- etap II”

  3. „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków Domaniewicach”

  Wartość ogólna zadania wynosi 2.137.568,84 PLN.

  Dofinansowanie zadania w formie umorzenia pożyczki w kwocie 427.500,00 PLN.

  Zakres projektu obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Domaniewice ul. Długa Wieś, ul. Kolejowa, Skaratki pod Rogóźno i Krępa, gm. Domaniewice- etap I i II oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków Domaniewicach.

  Dodany 2015-10-26 17:31:51 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 11183
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-11-17 10:50:00               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-10-26 17:32:14
  Urząd Gminy w DomaniewicachWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

   

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numery PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiając kontakt z nim,

  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

   

   

  Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w Gminie Domaniewice przyjmuje:

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

   

  na numer telefaksu: 42 664 14 01

   

  lub e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-10-27 10:36:28 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 11197
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-10-27 10:36:28               Historia zmian
  Publikacja 2015-10-27 10:36:35
  InformacjaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informacja o wznowieniu naboru ofert kandydatów do służby w Nadwiślańskim Oddziale Styraży Granicznej w Warszawie. (300 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-10-22 07:42:28 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 11168
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-10-22 07:42:28               Historia zmian
  Publikacja 2015-10-26 17:32:38
  Projekt uchwałyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  U C H W A Ł A Nr …… Rady Gminy Domaniewice z dnia ………………. 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2016 – 2018 Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (48 KB)

   

  Załącznik Wieloletni program współpracy na lata 2016 – 2018 Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (64 KB)

   

  ZARZĄDZENIE NR 85/2015 WÓJTA GMINY DOMANIEWICE z dnia 12 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2016 – 2018 Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (27 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-10-20 11:43:09 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 11248
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-10-20 11:43:09               Historia zmian
  Publikacja 2015-10-20 11:43:16
  OgłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie dotyczące możliwości pozyskania gruntu pod inwestycję w farmy fotovoltaniczne (elektrownie słoneczne) (215 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-08-26 09:50:24 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 12046
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-26 09:50:24               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-26 09:50:30
  Łowicka Grupa Rybacka prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania, tj. lata 2014 – 2020.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   ZAPRASZAMY wszystkich mieszkańców poszczególnych gmin na otwarte konsultacje społeczne. (198 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-08-19 11:48:40 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 12190
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-19 11:48:40               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-19 11:48:50
  INFORMACJA - W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi –susza, została wszczęta procedura związana z szacowaniem strat w uprawach rolnych – łąki i pastwiska i uruchamiania pomocy w formie kredytu preferencyjnegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  INFORMACJA (38 KB)

  Dodany 2015-08-17 08:47:09 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 12170
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-19 10:58:14               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-08-19 10:34:01
  Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Domaniewice do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii RozwojuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ANKIETA LGD Ziemia Łowicka (1217 KB)

  Zaproszenie (395 KB)

  Dodany 2015-08-13 14:15:07 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 12204
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-19 10:56:15               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-08-19 10:51:46
  ZawiadomienieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   WÓJT GMINY

  DOMANIEWICE

   

  ZAWIADOMIENIE

  o sporządzeniu spisu wyborców

   

  Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. Nr 21, poz. 112 późn. zm),

   

  Wójt Gminy Domaniewice

  Zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

  Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 17 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Domaniewice w pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.

  Wójt Gminy

  Paweł Kwiatkowski

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-08-19 10:32:58 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 12171
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-19 10:32:58               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-19 10:33:07
  ApelWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Apel do mieszkańców dotyczący ograniczenia zużycia wody

   

  Ze względu na długotrwałe upały i  panującą suszę występują braki wody w niektórych miejscowościach.

  Wójt Gminy Domaniewice apeluje do mieszkańców gminy Domaniewice o nie podlewanie ogródków i upraw, napełnianie zbiorników wodnych oraz mycie samochodów.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-08-10 14:28:44 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 12337
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-10 14:28:44               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-10 14:28:51
  OGŁOSZENIEWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE (210 KB)

  Dodany 2015-07-31 10:33:39 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 12466
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-31 10:34:55               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-31 10:35:09
  ObwieszczenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMANIEWICE z dnia 07.07.2015 r. Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1)) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potr (73 KB) 

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-07-29 12:06:01 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 12494
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-29 12:06:01               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-29 12:06:09
  InformacjaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  INFORMACJA

  W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi –susza, została wszczęta procedura związana z szacowaniem strat w uprawach rolnych i uruchamiania pomocy w formie kredytu preferencyjnego.

  Aby uzyskać pomoc – kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji dla gospodarstw rolnych, poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody.

  W przypadku gdy w gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca, niezależnie od tego, czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, dla celów ubiegania się o kredyt poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji z ubiegłych trzech lat w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej.

  Wnioski o szacowanie strat będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od dnia 27 lipca 2015 roku do dnia 03 sierpnia 2015 r. w pokoju Nr 1 Urzędu Gminy. Dane o powierzchni upraw zgodne z kserokopią wniosku o dopłaty bezpośrednie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez AR i MR. Zagrożone uprawy: na glebach I i II kategorii - bardzo lekkich i lekkich: zboża jare, zboża ozime, rośliny strączkowe, rzepak, krzewy owocowe.

  Domaniewice, dnia 22 lipca 2015r

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-07-22 10:31:58 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 12572
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-22 10:31:58               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-22 10:32:07
  OGŁOSZENIEWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  09.07.2015 r.

   

  Mieszkańcy Wsi

  Sapy, Skaratki,

  Skaratki pod Las

   

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE

   

  W związku z otrzymana informacją od Zakładu Energetycznego o braku energii elektrycznej na Hydrofornii Skaratki w dniu 23.07.2015 r. (tj.czwartek) w godzinach 6:30 – 14:30 nastąpi przerwa w dostawie wody.

  OGŁOSZENIE (11 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-07-21 13:29:00 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 12584
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-21 13:29:00               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-21 13:29:07
  OgłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   09.07.2015 r.

   

  Mieszkańcy Wsi

  Sapy, Skaratki,

  Skaratki pod Rogóźno,

  Skaratki pod Las

   

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE

   

  W związku z otrzymana informacją od Zakładu Energetycznego o braku energii elektrycznej na Hydrofornii Skaratki w dniu 17.07.2015 r. (tj. piątek) w godzinach 8:00 – 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-07-10 08:45:04 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 12743
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-10 08:45:04               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-10 08:45:24
  InformacjaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Informacja skierowana do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (377 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-07-07 10:41:37 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 12756
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-07 10:41:37               Historia zmian
  Publikacja 2015-07-07 10:41:50
  InformacjaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Domaniewice, dnia 18.06.2015r.

   

   

   

  I N F O R M A C J A

   

   

  Wójt Gminy w Domaniewicach informuje o możliwości  uzyskania dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy Domaniewice przez Spółki Wodne.

  Wniosek należy składać  zgodnie z Uchwałą  NR XII/68/11 Rady Gminy Domaniewice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie  zasad udzielenia dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia  dotacji i sposobu jej rozliczania ( Dz. Urz. Woj. Łódź. poz.86/2012 z dnia 18.01.2012r.) 

   

   

   

  Wójt Gminy

   

   

  Paweł Kwiatkowski

   
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-18 09:39:50 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 13050
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-18 09:39:50               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-18 09:40:03
  Domaniewice zapraszają do bieganiaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  WYNIKI - BIEGI DZIECI - 60 m, 200 m, 1000 m (121 KB)

   

  Wyniki - KONKURENCJI - NORDIC WALKING, BIEG PRZEŁAJOWY, DUATHLON (198 KB)

   

  Plakat imprezy (1943 KB)

   

  Lista Startowa - BIEG PRZEŁAJOWY 29.05 (209 KB)

   

  Lista Startowa - DUATHLON 29.05 (161 KB)

   

   

  Lista Startowa - NORDIC WALKING 29.05 (84 KB)

   

  Oświadczenie rodzica (284 KB)

   

  Oświadczenie uczestnika (200 KB)

   

  Regulamin Wiosennego Crossu Domaniewickiego 2015 poprawiony (47 KB)

  Dodany 2015-05-04 23:23:43 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 14475
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-10 07:09:49               Historia zmian [10]
  Publikacja 2015-05-04 23:27:46
  INFORMACJAWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

    Urząd Gminy w Domaniewicach informuje, iż 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania Radzie Gminy kandydatów na ławników. (45 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-05-27 13:32:45 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 13398
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-27 13:32:45               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-27 13:33:00
  Festyn LudowyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-05-19 10:26:32 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 13560
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-19 10:26:32               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-19 10:26:46
  Aktualizacja planów gospodarowania wodamiWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Aktualizacja planów gospodarowania wodami - baner (120 KB)

  Pismo przewodnie (1537 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-16 17:09:36 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 14192
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-16 17:09:36               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-16 17:09:59
  RUSZA KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  RUSZA KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2015 (1089 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-03 14:29:55 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 14296
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-03 14:29:55               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-03 14:30:00
  „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 27 lutego 2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone, na okres 21 dni, nastepujące wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice: 1. wykaz niezabudowanych nieruchomości położonWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  „Wójt Gminy Domaniewice informuje, iż w dniu 27 lutego 2015 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone, na okres 21 dni, nastepujące wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice:

  1. wykaz niezabudowanych nieruchomości położonych w Skaratkach, przeznaczonych do sprzedaży;

  2. wykaz niezabudowanych nieruchomości położonych w Domaniewicach, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste."


   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-27 15:57:25 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 14360
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-27 15:57:25               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-27 15:58:29
  Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2015 roku. (51 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-20 14:46:54 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 14410
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-20 14:46:54               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-20 14:47:01
  V Sesja Rady GminyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice zaprasza na V Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. tj. wtorek o godz. 13 00  w Gminnym Ośrodku Kultury
  w Domaniewicach.

   

  Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4. Zmiana budżetu gminy na rok 2015  – podjęcie uchwały

  5. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2015-2020
  – podjęcie uchwały.

  6. Uchylenie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu Państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w m. Domaniewice ul. Długa Wieś i Kolejowa oraz w m. Skaratki pod Rogoźno i Krępa gmina Domaniewice – podjęcie uchwały.

  7. Sprawa wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – podjęcie uchwały.

       8. Sprawa zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej  –  podjęcie uchwały.

  9.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

  10. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

  11. Wolne wnioski i dyskusja.

  12. Zakończenie obrad.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

   

  Ryszard Ogonowski

   

  Dodany 2015-02-17 09:59:41 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 14456
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-17 10:01:40               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-17 10:01:46
  Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego iWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (33 KB)

  Dodany 2015-02-04 13:26:44 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 14578
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-04 13:29:49               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-02-04 13:27:02
  Podatki 2015r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Stawki podatków za rok 2015 nie uległy zmianie i obowiązują z roku 2014.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-01-21 10:58:03 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 14702
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-21 10:58:03               Historia zmian
  Publikacja 2015-01-21 10:58:15
  InformacjaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (843 KB)

   

  Komunikat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na temat systemu RSO
  13 listopada 2014

  Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, oraz prezes zarządu Telewizji Polskiej SA Juliusz Braun, podpisali dwuletnią umowę, dzięki której wprowadzony zostanie Regionalny System Ostrzegania (RSO). Dzięki systemowi każdy osoba posiadająca telefon komórkowy czy oglądająca telewizję publiczną będzie powiadomiona o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych.

  Umowa umożliwi kontynuację i rozwój projektu poprzez rozszerzenie RSO na wszystkie programy multipleksu trzeciego (MUX-3), a także sukcesywne uzupełnianie systemu o nowe poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. Podczas podpisania umowy przyjęto harmonogram wdrażania systemu w pełni gotowego do działania. Oznacza to, że 1 stycznia 2015 r. Regionalny System Ostrzegania będzie w pełni wykorzystywany w TVP Regionalnej i w Aplikacji Mobilnej. 1 lipca 2015 r. RSO obejmie cały MUX-3 czyli wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej Telewizji Cyfrowej i powiadamianie SMS (dla osób które wyrażą chęć otrzymywania takich komunikatów poprzez zgłoszenie swojego numeru telefonu do bazy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego).

  Regionalny Systemu Ostrzegania jest już dostępny w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB. Na razie jednak jest to wersja testowa. Od niedawna można także używać bezpłatnej aplikacji w telefonach komórkowych. Można ją znaleźć w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (odpowiednio: Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikację można wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

  Aplikacja mobilna RSO umożliwia dostęp do komunikatów, generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich na terenie całego kraju (każdego województwa). W celu zapoznania się z konkretnym komunikatem wystarczy „ściągnąć” aplikację RSO, a następnie wybrać dowolne województwo.

  Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO obejmują następujące kategorie tematyczne:

  • ogólne,
  • meteorologiczne,
  • hydrologiczne,
  • stany wód (wodowskazów).

  Ponadto, w części „dla kierowców” RSO zawierać może informacje drogowe. Aplikacja zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

  Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem kolejnego kanału dystrybucji komunikatów – poprzez wysyłanie wiadomości SMS.

  Wzorując się na rozwiązaniu przyjętym w województwie lubuskim, w ramach inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską (umowa MAC – TVP S.A. z dnia 14 października 2013 r.) uruchomiono pilotaż Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) - usługi umożliwiającej powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych TVP: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacjach telefonicznych. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

  Pilotaż RSO przeprowadzany został już we wszystkich województwach: I etap do końca grudnia 2013 r. (lubuskie, mazowieckie, podlaskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie), II etap do końca marca 2014 r. (dolnośląskie, lubelskie, małopolskie i podkarpackie), III etap do końca czerwca 2014 r. (łódzkie, opolskie, śląskie i świętokrzyskie), IV etap do końca sierpnia 2014 r. (kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie). Tym samym system objął swym zasięgiem cały kraj.

  Komunikat (ostrzeżenie) generowany jest przez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a następnie w naziemnej telewizji cyfrowej (telewizja regionalna) i aplikacjach telefonicznych.

  Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (tj. łączącej telewizję z internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia.

  Z kolei bezpłatna aplikacja mobilna RSO (platformy: Android, iOS, WindowsPhone) umożliwia dostęp do komunikatów generowanych na terenie całego kraju.

  Podpisana umowa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku. Obecnie w TVP Regionalnej i w Aplikacji Mobilnej działa sygnał testowy RSO.

  Dodany 2014-12-19 16:00:56 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 14968
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-14 12:26:12               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-12-19 16:01:09
  Ośrodek Zdrowia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ośrodek Zdrowia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych! (220 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-12-11 11:24:02 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 14979
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-11 11:24:02               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-11 11:24:15
  Łódzka Kolej AglomeracyjnaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Już 14 grudnia 2014r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchamia nowe połączenia Łódź- Łowicz oraz Łódź- Koluszki. Mieszkańcy zyskają możliwość szybkiego, komfortowego oraz ekonomicznego dojazdu do pracy, szkoły, uczelnię czy na zakupy. Zwiększy się ilość połączeń na wymienionych liniach. Trasy będą obsługiwane nowoczesnymi pociągami FLIRT3.
  Na tydzień przed uruchomieniem połączeń, w najbliższy weekend 6-7 grudnia 2014r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna organizuje specjalne prezentacje pociągu w miejscowościach na trasach Łódź- Łowicz oraz Łódź- Koluszki. Podczas postoju na  wyznaczonych stacjach każdy będzie mógł zobaczyć pociąg FLIRT3, pracownicy będą udzielać informacji na temat rozkładów jazdy oraz ofert biletowych. Gwarantujemy dodatkowe atrakcje, konkursy i upominki. Serdecznie zapraszamy i zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie o wydarzeniu mieszkańców za pośrednictwem Państwa mediów
  Prezentacje odbędą się w miejscowościach:

  6 grudnia (sobota) trasa Łódź- Łowicz

  Dworzec Łowicz Główny- godz. 11:00- 11:30

  Dworzec Domaniewice- godz. 11:45- 12:15

  Dworzec Głowno- godz. 12:30- 13:00

  Dworzec Stryków- godz. 13:05- 13:35

  Dworzec Zgierz- godz. 13:50- 14:20

   

  7 grudnia (niedziela) trasa Łódź- Koluszki 

  Dworzec Koluszki- godz. 12:00- 14:00

   

  Broszura informacyjna (108 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-12-04 17:10:18 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 15115
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-04 17:10:18               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-04 17:10:28
  InformacjaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

       Domaniewice, dnia 23.06.2014r.

   

   

   

  I N F O R M A C J A

   

   

  Wójt Gminy w Domaniewicach informuje o możliwości  uzyskania dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy Domaniewice przez Spółki Wodne.

  Wniosek należy składać  zgodnie z Uchwałą  NR XII/68/11 Rady Gminy Domaniewice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie  zasad udzielenia dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia  dotacji i sposobu jej rozliczania ( Dz. Urz. Woj. Łódź. poz.86/2012 z dnia 18.01.2012r.) 

   

   

   

  Wójt Gminy

   

   

  Paweł Kwiatkowski

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-06-25 11:51:42 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 16099
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-06-25 11:51:42               Historia zmian
  Publikacja 2014-06-25 11:51:55
  OgłoszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-06-02 11:14:27 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 16363
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-06-02 11:14:27               Historia zmian
  Publikacja 2014-06-02 11:15:59
  ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 maja 2014 r. Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY DOMANIEWICE z dnia 19 maja 2014 r. (36 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-05-19 09:35:45 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 16545
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-05-19 09:35:45               Historia zmian
  Publikacja 2014-05-19 09:36:10
  OGŁOSZENIE Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkursy na stanowiska:Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkursy na stanowiska:

   

  1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach,
   ul. Główna 13, 99-434 Domaniewice

  2. Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Władysława St. Reymonta w Domaniewicach,
   ul. Głowna 13a, 99-434 Domaniewice

   

  I. Do konkursu może przystąp osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.) tj.:

   

  1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

   1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

   2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

   4. uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

   5. spełnia warunki zdrowotne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

   6. nie b karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191), a w przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną, o krej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. , poz. 572, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

   7. nie b skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

   9. nie b karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
    o odpowiedzialnci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z źn. zm.);

   

  2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

  - w przypadku szkoły:

  ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole i spełnia wymagania określone w pkt 1. ppkt od 2) do 9);

  - w przypadku gimnazjum:

  ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w pkt 1. ppkt od 2) do 9);

   

  3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

  - jest zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.
  z 2014r., poz. 167), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

   

  4. osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

  • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
   o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

  • ukończa studia magisterskie,

  • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

  • ma pełną zdolność do czynnci prawnych i korzysta z praw publicznych,

  • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

  • spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2), 5), 7) i 9).

  II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szky,

  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

  3. życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczelnci informac o:

   • stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo

   • stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

  4. oryginy lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o krym mowa w pkt. 3,

  5. oryginy lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
   z
   zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,

  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy s postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

  8. oświadczenie, że kandydat nie b skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  9. oświadczenie, że kandydat nie b karany zakazem pełnienia funkcji związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi, o krym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

   

   

  1. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o krym mowa w art. 7 ust. 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczstwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1388) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

  2. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kop aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem
   w przypadku nauczyciela,

  3. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

  4. oświadczenie, że kandydat nie b karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
   z 2012 r., poz. 572, z źn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

  5. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynnci prawnych i korzysta
   z pełni praw publicznych w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

  6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z źn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

   

  Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały podwyższych dokumentów.

   

  III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

  - Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicachlub „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Władysława St. Reymonta w Domaniewicach” w terminie do 07.05.2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Domaniewice, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice w godzinach jego pracy lub za pośrednictwem poczty z zastrzeżeniem, że oferta powinna wpłynąć do Urzędu Gminy Domaniewice w terminie do dnia 07.05.2014r.

   

  Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Domaniewice.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Urzędu Gminy Domaniewice – tel. 46 838 35 22.

  Dodany 2014-04-22 10:57:14 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 16682
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-04-22 10:58:18               Historia zmian
  Publikacja 2014-04-22 10:58:23
  Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2014 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2014 roku. (51 KB)

  Dodany 2014-03-12 14:03:12 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 16919
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-03-26 14:24:08               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-03-12 14:06:51
  Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (438 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-03-05 14:10:13 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 16952
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-03-05 14:10:13               Historia zmian
  Publikacja 2014-03-05 14:10:21
  Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego iWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (33 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-02-11 08:50:15 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 17234
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-02-11 08:50:15               Historia zmian
  Publikacja 2014-02-11 08:50:37
  GMINA DOMANIEWICE OGŁASZA rokowania na sprzedaż mienia ruchomegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ MIENIA RUCHOMEGO (13 KB)

  Ogłoszenie (35 KB)

  Dodany 2013-11-22 15:40:56 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 17785
  Autor dokumentu: GMINA DOMANIEWICE OGŁASZA rokowania na sprzedaż mienia ruchomego
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-06 14:15:23               Historia zmian [1]
  O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  INFORMACJA O WYNIKU II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO (LICYTACJI) (13 KB)

  . O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu (36 KB)

  Dodany 2013-10-31 10:20:19 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 17915
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-13 14:47:11               Historia zmian [1]
  O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu (33 KB)

  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO (LICYTACJI) (13 KB)

  Dodany 2013-10-10 15:30:04 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 18209
  Autor dokumentu: O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Domaniewice ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-29 12:31:26               Historia zmian [1]
  Opłaty za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał 2013 roku Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Urząd Gminy w Domaniewicach  informuje, że opłatę za odbiór
  odpadów komunalnych za III kwartał 2013 roku należy wpłacać
  w kasie Urzędu (pokój nr 2) lub na konto bankowe do 15 października br.
  – 10 9288 1037 1980 0329 2000 0020
  Wysokość opłaty to iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość zgodnie ze złożoną deklaracją i stawki za 1 osobę
  tj. 7 zł przy śmieciach segregowanych i 14 zł przy śmieciach zmieszanych.
  Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy – pokój nr 12
  lub pod nr telefonu 46 830 17 64.

  Harmonogram wywozu śmieci

  Kalendarz - Domaniewice 1 (49 KB)

  Kalendarz - Domaniewice 2 (49 KB)

  Kalendarz - Domaniewice 3 (49 KB)

  Kalendarz - Domaniewice 4 (49 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-09-25 13:42:18 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 18022
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-25 13:42:18               Historia zmian
  POSTANOWIENIE Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania (162 KB)

  Dodany 2013-09-09 16:30:44 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 18245
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-09-10 11:24:26               Historia zmian [1]
  Zaproszenie na zbiórkę krwi 14.07.2013 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Zaproszenie (143 KB)

  rodzaje dyskwalifikacji (290 KB)

  przygotowanie do oddania krwi (32 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-07-08 11:50:40 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 18385
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-07-08 11:50:40               Historia zmian
  Zaproszenie na zbiórkę krwiWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  zaproszenie (143 KB)

  przygotowanie do oddania krwi (32 KB)

  Rodzaje dyskwalifikacji (290 KB)

  Dodany 2013-04-11 14:22:58 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 18901
  Autor dokumentu: Nowy dokument
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-11 14:23:19               Historia zmian
  Ogłoszenie o zatrudnieniuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zatrudnieniu (50 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-04-11 13:59:25 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 18814
  Autor dokumentu: Nowy dokument
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-04-11 13:59:25               Historia zmian
  Wykaz osób które otrzymały nagrody w 2013 rokuWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wykaz osób, które otrzymały nagrody w 2013 roku (48 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-03-27 14:58:07 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 19034
  Autor dokumentu: Nowy dokument
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-27 14:58:07               Historia zmian
  OGŁOSZENIE Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (467 KB)

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszaru wsi Krępa (77 KB)

  D E C Y Z J A w sprawie wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren Rejon Energetyczny Łowicz (250 KB)

  OGŁOSZENIE - Gmina Domaniewice wynajmie lokal mieszkalny (69 KB) 

  UCHWAŁA NR V/30/11 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy (176 KB)

  Dodany 2012-11-21 10:57:21 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 19985
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-26 09:13:02               Historia zmian [5]
  Gospodarka odpadami.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  UCHWAŁA NR XXII/130/12 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaniewice (150 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/140/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaniewice (61 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/141/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. (1462 KB)

  UCHWAŁA NR XXIII/142/13 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (62 KB)

  UCHWAŁA NR XXII/131/12 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. (60 KB)

  UCHWAŁA NR XXII/134/12 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (70 KB)

  Dodany 2013-03-14 11:44:12 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 18957
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-03-14 20:07:58               Historia zmian [1]
  Wyłączania naziemnej telewizji analogowejWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Harmonogram wyłączania naziemnej telewizji analogowej zgodnie z którym na terenie Powiatu Łowickiego zostanie on wyłączony 20 maja 2013 roku. (815 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-02-21 17:29:01 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 19245
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-21 17:29:01               Historia zmian
  Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   

  Tworzenie warunków  sprzyjających  rozwojowi sportu na terenie gminy Domaniewice zmierzających do  osiągnięcia celu publicznego  określonego  w Uchwale  NR  III/12/10 Rady Gminy  Domaniewice z dnia  30 grudnia 2010r. w sprawie  określenia  warunków                 i trybu finansowania zadania własnego, polegającego  na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych  sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Domaniewice – „ciągła poprawa  warunków uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz podnoszenie poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach  sportowych” :                             
  1. piłka nożna
  2. piłka siatkowa
  3. łyżwiarstwo szybkie, SHORTACK – TRCK oraz lekkoatletyka
  Na w/w zadanie przeznaczono kwotę  60.000,00 zł.
    Podmiot ubiegający się o dotację winien przedstawić ofertę zawierającą :
  1. dane podmiotu ubiegającego się o dotację:
  a) pełna nazwa podmiotu i jego adres,
  b) status prawny podmiotu,
  c) przedmiot i zakres działania podmiotu,
  d) nazwa banku obsługującego podmiot i numer rachunku bankowego,
  e) telefon kontaktowy;

  2. opis zadania:
  a) nazwa i cel zadania,
  b) miejsce i termin realizacji zadania,
  c) sposób wykonania zadania,
  d) zakładane rezultaty realizacji zadania,
  e) charakterystyka uczestników zadania,
  f) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących              

      na możliwość wykonania zadania;
   
  3.  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania:
  a) całkowity koszt realizacji zadania,
  b) wielkość wnioskowanej dotacji,
  c) wielkość środków własnych podmiotu;

  4. załączniki, w tym:
  a) aktualny wyciąg z KRS lub z ewidencji właściwej dla danej formy organizacyjnej podmiotu,
  b) kserokopia statutu podmiotu,
  c) kserokopia sprawozdania finansowego i sprawozdanie z działalności za ostatni rok,
  d) oświadczenie podmiotu, że nie działa w celu osiągnięcia zysku;

  5. podpisy osób reprezentujących podmiot, upoważnionych do składania oświadczeń woli.
   
  Oferty  należy złożyć w terminie do dnia 12 marca 2013 roku w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Domaniewicach.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-02-13 12:19:35 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 19278
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-02-13 12:19:35               Historia zmian
  ZaproszenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  WÓJT GMINY DOMANIEWICE ZAPRASZA 21 listopada 2012 r. godz. 1100 w GOK w Domaniewicach (123 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-11-20 10:23:24 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 19725
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-11-20 10:23:24               Historia zmian
  Informacja o programie wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - w latach 2014 - 2020Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Informacja o programie wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - w latach 2014 - 2020 (2741 KB)

  Informacja o programie wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - w latach 2014 - 2020 informacje ogólne (938 KB)

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-10-26 11:55:36 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 19847
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-10-26 11:55:36               Historia zmian
  OBWIESZCZENIE z dnia 12.10.2012r. w sprawie: 1. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice. 2. Prognozy oddziaływania na środowisko. 2. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaniewice.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie w sprawie azbestu (132 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-10-12 14:19:42 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 19902
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-10-12 14:19:42               Historia zmian
  PRZYSTANEK happy bus 2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  PRZYSTANEK happy bus 2012 (78 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-08-16 12:03:34 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 20045
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-08-16 12:03:34               Historia zmian
  Ogłoszenie - głośna próba syren alarmowychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie - głośna próba syren alarmowych (339 KB)

  Dodany 2012-08-01 08:46:06 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 20074
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-08-01 08:47:48               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Pisma dot zamknięcia przejazdów w km 20,206; 22,142 (537 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-07-17 13:46:09 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 20101
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-17 13:46:09               Historia zmian
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

          Domaniewice, dnia 17.07.2012r.

   

   

   

  I N F O R M A C J A

   

   

  Wójt Gminy w Domaniewicach informuje o możliwości  uzyskania dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy Domaniewice przez Spółki Wodne.

  Wniosek należy składać  zgodnie z Uchwałą  NR XII/68/11 Rady Gminy Domaniewice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie  zasad udzielenia dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia  dotacji i sposobu jej rozliczania ( Dz. Urz. Woj. Łódź. poz.86/2012 z dnia 18.01.2012r.) 

   

   

   

  Wójt Gminy

   

  Paweł Kwiatkowski

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-07-17 13:42:33 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 20136
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-17 13:42:33               Historia zmian
  Wójt Gminy Domaniewice informuje, że od dnia 9 lipca 2012 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wójt Gminy Domaniewice informuje, że od dnia 9 lipca 2012 r. na terenie Gminy Domaniewice prowadzona będzie inwentaryzacja/spis wyrobów zawierających azbest (eternit) (166 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-07-04 13:22:53 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 20168
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-07-04 13:22:53               Historia zmian
  Nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 2012Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2012r. (109 KB)

  Dodany 2012-03-19 15:17:18 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 20388
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-03-19 15:18:40               Historia zmian
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  GKP 6733.1.2012                                                              Domaniewice 17.02.2012

   

   

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania

   

  Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 z 2003 r.poz.717 z dnia 10.05.2003 r. z późniejszymi zm./oraz art. 61 K.p.a.

   

  zawiadamiam

   

  że , w dniu 17.02.2012 na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 a ,20 – 340 Lublin pełnomocnik Biuro Projektów PROZAW ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci energetycznej n.n. YAKXS 4x120 mm2 w Domaniewicach na działce nr ew. 340.

  Wgląd do materiałów oraz informacja o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy Domaniewice ul. Główna 2 , 99 – 434 Domaniewice pokój nr 12 w godzinach od 8.00 – 16.00 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

  W tym samym czasie i miejscu można składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania.


   

  Wójt Gminy

  Paweł Kwiatkowski

   

   

   Decyzja w sprawie umorzenia postępowania (60 KB)

   

  Dodany 2012-02-17 10:46:56 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 20582
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-03-06 14:00:30               Historia zmian [3]
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaję przedsięwzięcia i wystąpienu do organów współdziałajacychWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  GKP.6220.2.2012.

   

   

  Domaniewice 14.02.2012r.

   

   

   

  OBWIESZCZENIE

   

   

  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

   

  Zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego      (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam że na wniosek z dnia 13.02.2012r. wniesiony w dniu 13.02.2012 r. złożony przez Państwo Paulina i Łukasz Kostrzewa zam. Strzebieszew 6 , 99 – 434 Domaniewice  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 468 w m. Strzebieszew , gmina Domaniewice , powiat łowicki , województwo łódzkie”

  Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

  Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Domaniewice ul. Główna 2, pokój 12, 99- 434 Domaniewice , w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

  Zgodnie z art. 51 ust .l pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001- POŚ oraz § 3 ust. 1 pkt. 102 - "chów lub hodowla zwierząt inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt.51 w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP inwentarza" Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U 213, poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zapytaniu o potrzebie oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25 , 90 – 113 Łódź i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Podrzeczna 24 ,99 – 400 Łowicz i uzgodnieniu z tymi organami.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

  Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § l doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

  Informacja na temat wniosku i innych dokumentów załączonych znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Domaniewice. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 800_1500

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaniewice www.domaniewice.bipst.pl  , wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Domaniewice ul. Główna 2, tablica ogłoszeń wsi Strzebieszew.

   

   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-02-15 09:39:56 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 20556
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-15 09:39:56               Historia zmian
  Wykaz zadań o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Tworzenie warunków  sprzyjających  rozwojowi sportu na terenie gminy Domaniewice zmierzających do  osiągnięcia celu publicznego  określonego  w Uchwale  NR  III/12/10 Rady Gminy  Domaniewice z dnia  30 grudnia 2010r. w sprawie  określenia  warunków                 i trybu finansowania zadania własnego, polegającego  na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych  sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Domaniewice – „ciągła poprawa  warunków uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz podnoszenie poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach  sportowych” :                             
  1. piłka nożna
  2. piłka siatkowa
  3. łyżwiarstwo szybkie, SHORTACK – TRCK oraz lekkoatletyka
  Na w/w zadanie przeznaczono kwotę  55.000,00 zł.
    Podmiot ubiegający się o dotację winien przedstawić ofertę zawierającą :
  1. dane podmiotu ubiegającego się o dotację:
  a) pełna nazwa podmiotu i jego adres,
  b) status prawny podmiotu,
  c) przedmiot i zakres działania podmiotu,
  d) nazwa banku obsługującego podmiot i numer rachunku bankowego,
  e) telefon kontaktowy;

  2. opis zadania:
  a) nazwa i cel zadania,
  b) miejsce i termin realizacji zadania,
  c) sposób wykonania zadania,
  d) zakładane rezultaty realizacji zadania,
  e) charakterystyka uczestników zadania,
  f) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących                  na możliwość wykonania zadania;
   
  3.  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania:
  a) całkowity koszt realizacji zadania,
  b) wielkość wnioskowanej dotacji,
  c) wielkość środków własnych podmiotu;

  4. załączniki, w tym:
  a) aktualny wyciąg z KRS lub z ewidencji właściwej dla danej formy organizacyjnej podmiotu,
  b) kserokopia statutu podmiotu,
  c) kserokopia sprawozdania finansowego i sprawozdanie z działalności za ostatni rok,
  d) oświadczenie podmiotu, że nie działa w celu osiągnięcia zysku;

  5. podpisy osób reprezentujących podmiot, upoważnionych do składania oświadczeń woli.
   
  Oferty  należy złożyć w terminie do dnia 29 lutego 2012 roku w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Domaniewicach.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2012-02-07 14:09:37 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 20638
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-02-07 14:09:37               Historia zmian
  Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na przebudowie jednotorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Głowno-ŁowiczWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Domaniewice, dnia 31.10.2011 r.

  GKP .6733.1.2011

  POSTANOWIENIE

  Na podstawie art. 101 § 1 i§ 3 w związku z art.97§ 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

  postanawiam

  zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia

   

  polegającego na przebudowie jednotorowej napowietrznej linii 110kV relacji Głowno – Łowicz 2 we wsiach: Stroniewice, Domaniewice, Krępa i Reczyce gmina Domaniewice oraz Nowe Grudze gmina Łyszkowice, realizowanej na nieruchomościach oznaczonych działkami ewidencyjnymi położonymi w obrębie ewidencyjnym:

  Stroniewice, działki Nr:402, 414, 230, 229/2, 452, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221/1, 220, 219, 218, 217, 216, 42/1, 121, 120, 119, 118, 117, 116/1, 115, 114/2, 114/1, 112, 111/1, 110, 109, 108, 107, 106/1, 106/2, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 96, 82, 81,80:

  Domaniewice, działki Nr: 1053, 1436, 1435, 954, 1434, 953, 952, 1441, 951, 1447, 950, 1471, 1452, 949, 1456/2, 947, 939, 1454/2, 1454/1, 938, 913/1, 1459, 920/2, 937, 1465, 936, 911, 935/2, 935/1, 910, 906, 905, 904, 903, 902, 901, 605, 724, 723, 722, 607, 608, 1228, 1227, 482, 1223, 587, 586, 1221, 590, 1222, 598, 597, 596, 595, 603,726 ,899,900;

  Krępa, działki Nr: 1213, 1212, 1211, 1210, 1209, 1207, 1206, 1205, 1204, 1203, 1202, 1201, 1200, 1199, 1198, 1197, 1196, 1075, 1062, 1298, 1061, 1060, 1059/2, 1058, 1057, 1056, 1055, 1054, 1053, 1052, 1051, 1050, 1049, 1048, 1047/2, 1046/1, 1046/2, 1045, 1044, 1043, 1042, 1041, 1040, 1039/2, 1039/1, 1038, 1037, 1036, 1035, 1034/2, 1033, 1032, 1031, 1030, 1029, 1028, 1027, 1026, 1025, 1024, 1023, 1022, 1021, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 1013, 1012, 1011, 1010, 1009, 1008, 1007, 1006, 1004/2, 1004/1, 1003, 1002;

  Reczyce, działki Nr: 371, 371, 369, 368, 367, 47, 48, 49, 50, 51/3, 51/4, 52, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 61, 62, 63, 64, 65, 66/3, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74/2, 75, 76, 77, 78/1, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90/3, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 328, 331, 333, 332, 334, 337, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 355, 357, 359, 361, 362, 363;

  Nowe Grudze, działki Nr: 160, 156, 157, 149/1, 153/1, 151, 196, 71, 67, 62, 58, 55, 52, 49, 198, 50, 47, 44/1, 41, 197, 38, 42, 39/1, 39/2, 24, 20, 17, 212, 209, 211, 10, 7/2, 7/1, 5/3, 5/2,5/1,3,194/1

  Uzasadnienie

  W dniu 03.10.2011r.  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach zawiadomiło o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Domaniewice nr GKP 7620/09/2010 z dnia      4 lutego 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. polegającego na przebudowie jednotorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Głowno – Łowicz 2 na odcinku od stacji Głowno do słupa 77.

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest podstawą do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego . Zgodnie z art. 97§ 1 pkt. 4 organ administracji publicznej zawiesił postępowanie, gdyż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

  W związku z tym ,iż Wójt Gminy Domaniewice przeprowadził całe postępowanie poprzedzające wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie jednotorowej napowietrznej linii 110kV relacji Głowno – Łowicz 2 we wsiach: Stroniewice, Domaniewice, Krępa i Reczyce gmina Domaniewice oraz Nowe Grudze gmina Łyszkowice a jednocześnie   wszczęto postępowanie w sprawie unieważnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zachodzi konieczność zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu.

  Na postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 7 dni od daty doręczenia za moim pośrednictwem.

  Otrzymują :

  1.Pan Rafał Nowicki i pełnomocnik PGE Dystrybucja Łódź Teren S.A.

  Energolinia sp. z.o.o

  Ul. Kramarska 26

  61- 765 Poznań

  2. pozostałe strony postępowania poprzez zamieszczenie na stronie urzedu

   

  Wójt Gminy Domaniewice

   

  Paweł Kwiatkowski

   

   

   

  Dodany 2011-11-04 14:04:15 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 20919
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-11-04 14:06:25               Historia zmian [1]
  Obwieszczenie CzatolinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  GKP.6220.1.2011

  Domaniewice, dn. 31.10.2011 r.

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
  o wszczęciu postępowania

  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

  zawiadamiam

  że na wniosek z dnia 18.10.2011/data wpływu 21.10.2011/ r., Kopalni Surowców Mineralnych KOSMIN Sp.z.o.o.                  ul. Maratońska 96 ,94 – 007 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu zakresu przestrzennego wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Czatolin” metodą odkrywkowa na dodatkowe obszary zlokalizowane w obrębie Reczyce, planowane do włączenia do ustanowionego obszaru i terenu górniczego „Czatolin I” zlokalizowanego w Reczycach / gmina Domaniewice, powiat łowicki ,województwo łódzkie/

  Projektowane przedsięwzięcie dotyczy powiększenia zasięgu przestrzennego wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasku i piasku ze żwirem – CZATOLIN , poprzez otwarcie nowych pól eksploatacyjnych w poszerzonych granicach obszaru górniczego CZATOLIN I.

  Projektowana działalność górnicza będzie również z kontynuacją dotychczasowej eksploatacji złoża w granicach uprzednio ustanowionego obszaru górniczego CZATOLIN I.

  Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach , pokój nr 12 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łowiczu  oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.

  W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

  Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w Urzędzie Gminy w Domaniewicach pokój nr 12/.

  Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)  oraz art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaniewice- w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na  tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia inwestycji /Reczyce/.

  Wójt Gminy

  Paweł Kwiatkowski

   

   

   


   

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-10-31 11:52:19 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 20843
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-31 11:52:19               Historia zmian
  Wykaz osób, które otrzymały nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2011 roku.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Wykaz osób, które otrzymały nagrod. (110 KB) 

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2011-05-23 16:22:56 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 21289
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-05-23 16:22:56               Historia zmian
  Zobacz co piszą o Gminie Domaniewice na portalu PolskaNiezwykla.plWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  http://www.polskaniezwykla.pl/community/116206.id

  Dodany 2011-04-27 19:27:08 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 21325
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-04-28 13:35:22               Historia zmian [2]
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1677275 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij