Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Zagospodarowanie przestrzenne / Plany zagospodarowania przestrzennego
  OgłoszeniaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszaru wsi Domaniewice (30 KB)

   

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze i Skaratki (w zakresie obszaru położonego we wsi Reczyce) (30 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-02-06 09:23:10 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 483
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-02-06 09:23:10               Historia zmian
  Publikacja 2018-02-06 09:23:14
  OGŁOSZENIEWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Domaniewice (28 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-01-08 18:05:18 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 535
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-01-08 18:05:18               Historia zmian
  Publikacja 2018-01-08 18:05:22
  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Reczyce.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice na fragmencie wsi Reczyce. (30 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-21 12:41:03 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 626
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-21 12:41:03               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-21 12:41:07
  OGŁOSZENIEWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE

  Wójta Gminy Domaniewice

  o wyłożeniu do publicznego wglądu

  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice

   

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz w myśl przepisów art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w nawiązaniu do uchwały Nr XXX/183/17 Rady gminy Domaniewice z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, w dniach od 23 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach w godzinach urzędowania.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach o godz. 830.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Domaniewice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 stycznia 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Domaniewice. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Domaniewice do rozstrzygnięcia.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-11-17 13:06:18 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 652
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-17 13:06:18               Historia zmian
  Publikacja 2017-11-17 13:06:22
  O B W I E S Z C Z E N I A Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszaru wsi Domaniewice (3 KB)

   

  Obwieszczenie Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszaru wsi Domaniewice (3 KB)

   

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice (3 KB)

   

  Obwieszczenie Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce i Stroniewice (3 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-05-12 13:15:24 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1073
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-12 13:15:24               Historia zmian
  Publikacja 2017-05-12 13:15:34
  InformacjaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE Wójta gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzania aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice (75 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-06-23 09:07:13 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 1760
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-23 09:07:13               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-23 09:07:17
  Plany zagospodarowania przestrzennego Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Plany zagospodarowania: Domaniewice, Reczyce, Rogóźno I (3252 KB)

  Plan zagospodarowania: Krępa (1047 KB)

  Plan zagospodarowania: Domaniewice,Krępa, Rogóźno, Strzebieszew (2726 KB)

  Plan zagospodarowania: Domaniewice (2607 KB)

  Plan zagospodarowania: Domaniewice (1250 KB)

  Plan zagospodarowania: Reczyce (784 KB)

  Plan zagospodarowania: Domaniewice - tereny przemysłowe (10492 KB)

  Plan zagospodarowania: Domaniewice, Lisiewice (25787 KB)

  Plan zagospodarowania: Domaniewice - Klonowa (2100 KB)

  Plan zagospodarowania: Krępa hotel (11 KB)

  Plan zagospodarowania: Domaniewice tereny mieszkaniowe cz. 1 (29620 KB)

  Plan zagospodarowania: Domaniewice tereny mieszkaniowe cz. 2 (24530 KB)

  Studium uwarunkowań (8319 KB)

  Dodany 2011-03-10 13:48:28 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 5866
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-03-10 14:24:28               Historia zmian
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1712556 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij