Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
www.domaniewice.bipst.pl / Zamówienia publiczne / Ogłoszenia o przetargach 2016 / Archiwum zamówień publicznych / Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Domaniewicach wraz z ciągiem żywieniowym - 07.09.2007
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Domaniewicach wraz z ciągiem żywieniowymWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Ogłoszenie o zamówieniu - 07.09.2007r. (117 KB)

  07.09.2007r. - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (146 KB)

  Załącznik nr 2 do siwz - 07.09.2007 (30 KB)

  Załącznik nr 3 do siwz - 07.09.2007 (28 KB)

  Załącznik nr 4 do siwz - 07.09.2007 (34 KB)

  Załącznik nr 5 do siwz - 07.09.2007 (27 KB)

  Załącznik nr 6 do siwz - 07.09.2007 (22 KB)

  Załącznik nr 7 do siwz - 07.09.2007 (67 KB)

  Załącznik nr 8 do siwz - 07.09.2007 (63 KB)

  07.09.2007 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (123 KB)

  Branża elektryczna - projekt budowlany - 07.09.2007 (81 KB)

  Branża elektryczna - przedmiar (408 KB)

  Instalacja eletryczna - specyfikacja techniczna - 07.09.2007 (109 KB)

  Opis techniczny do projektu budowy garażu (47 KB)

  Opis techniczny do projektu rozbudowy (77 KB)

  Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu (35 KB)

  Opis techniczny projektu konstrukcyjnego (41 KB)

  Elewacja północna -07.09.2007 (512 KB)

  Elewacja wschodnia -07.09.2007 (657 KB)

  Przekrój C-C-07.09.2007 (368 KB)

  Elewacja zachodnia -07.09.2007 (467 KB)

  Rzut dachu nad salą gimanstyczną-07.09.2007 (54 KB)

  Elewcja południowa -07.09.2007 (936 KB)

  Inwentaryzacja elewacji północnej -07.09.2007 (274 KB)

  Inwentaryzacja elewacji południowej-07.09.2007 (327 KB)

  Inwentaryzacja elewacji wschodniej-07.09.2007 (150 KB)

  Inwentaryzacja elewacji zachodniej -07.09.2007 (198 KB)

  Przekrój A-A-07.09.2007 (575 KB)

  Przekrój B-B-07.09.2007 (563 KB)

  Przekrój D-D-07.09.2007 (152 KB)

  Rzut dachu nad częścią dobudowaną-07.09.2007 (139 KB)

  Rzut piętra i poddasza użytkowego-uk.funkcjonalny-07.09.2007 (460 KB)

  Rzut pierta i poddasza użytk. -07.09.2007 (488 KB)

  Rzut przyziemia -07.09.2007 (281 KB)

  Rzut przyziemia uk. funkcjonalny 07.09.2007 (355 KB)

  Rzut więźby dachowej nad salą gimnastyczną-07.09.2007 (54 KB)

  Rzut więźby nad częścią dobudowaną-07.09.2007 (339 KB)

  Rzut więźby nad salą gimnastyczną-07.09.2007 (102 KB)

  Wykaz stolarki i ślusarki okiennej-07.09.2007 (85 KB)

  Rzut fundamentów -07.09.2007 (81 KB)

  Schemat stropu nad parterem-07.09.2007 (229 KB)

  Schemat stropu nad piętrem (366 KB)

  07.09-Instalacja oświetlenia-rzut pietra/poddasza (725 KB)

  07.09-Instalacja oświetlenia-rzut przyziemia (688 KB)

  07.09-Instalacja WLZ i gniazd wtykowych- rzut piętra (667 KB)

  07.09-Instalacja WLZ i gniazd wtykowych rzut przyziemia (645 KB)

  Instalacja odgromowa-07.09 (328 KB)

  Instalacja wentylacji-parter-07.09 (508 KB)

  Instalacja wentylacji-piętro-07.09 (609 KB)

  Schemat główny zasilania -07.09 (237 KB)

  Schemat SZS N-1 -07.09 (232 KB)

  Schemat SZS N-3 -07.09 (126 KB)

  Schemat tablicy R1-07.09 (229 KB)

  Schemat tablicy R 3 -07.09 (266 KB)

  Kosztorys nakładczy - instalacja c.o. i ciepła technologicznego do nagrzewic cz.1 (1291 KB)

  Kosztorys nakładczy - instalacja c.o. i ciepła technologicznego do nagrzewic - cz.2 (893 KB)

  Projekt budowlano- wykonawczy instalacji c.o. i ciepła technologicznego... cz. 1. (942 KB)

  Projekt budowlano - wykonawczy instalacji c.o. i ciepła technologicznego - cz. 2 ... (1172 KB)

  Rozwinięcie instalacji CO (738 KB)

  Rzut A-A, B-B, C-C (145 KB)

  Rzut parteru CO (623 KB)

  Rzut piętra CO (851 KB)

  Rzut parteru - wentylacja (324 KB)

  Rzut piętra - wentylacja (342 KB)

  Specyfikacja technicza wykonania i odbioru robót instalacji c.o. i ciepła technologicznego ... (1969 KB)

  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wentyalcji mechanicznej (1482 KB)

  Kosztorys ofertowy-branża budowlana -07.09 (196 KB)

  Projekt budowlany wod-kan (14 KB)

  Projekt instalacji kanalizacyjnej cz. 1 (24 KB)

  Projekt instalacji kanalizacyjnej cz. 2 (28 KB)

  Projekt instalacji kanalizacyjnej cz. 3 (33 KB)

  Projekt instalacji wodnej (46 KB)

  Przedmiar robó- instalacja wod. - kan. (1907 KB)

  Schemat tablicy TK (232 KB)

  Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacja wod-kan (21 KB)

  Specyfikacja wykonania przełożenia wraz z przyłączem kan. san. (34 KB)

  Studzienki rewizyjne (43 KB)

  Kosztorys nakładczy - wentylacja mechaniczna (1551 KB)

  Wentylacja - projekt budowlano-wykonawczy (1864 KB)

  Garaż - elewacja południowa (48 KB)

  Garaż - elewacja zachodnia i wschodnia (42 KB)

  BŁĄD:

  BŁĄD:

  Garaż - rzut przyziemia (17 KB)

  Garaż - rzut więźby dachowej (71 KB)

  Dodany 2007-09-07 12:31:09 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 1982
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2007-09-13 08:13:30               Historia zmian [14]
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1671201 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij